Mitä Vibemetricsillä voi tehdä?

 

Alustallamme toteutat mitä vain kyselyitä, joko valmiita kyselykonseptejamme hyödyntäen tai omia kysymyksiänne käyttäen. 

Tulokset analysoidaan automaattisesti ja reaaliaikaisesti organisaatiorakenteenne mukaan. 

Vastaajat pitävät siitä, että he näkevät heti omat tuloksensa suhteutettuna tiimiin ja koko työyhteisöön. 

Vastausten kommentointi palvelussa nostaa esiin syitä ja ajatuksia tulosten taustalla.

Jokainen pääsee katsomaan oman tiiminsä tuloksia suoraan palvelusta ja käyttämään sen edistyneitä analysointityökaluja. Autamme tiimejä ymmärtämään, mikä toimii ja mitä pitää kehittää. 

Ohjaamme tiimit asettamaan kehitystoimenpiteitä ja seuraamme niiden toteutumista. 

 

 

Palvelumoduulimme

 

 

 

Fiilismittari ©

Fiilismittari on kevyt mutta vaikuttava työkalu työyhteisön ilmapiirin ja ajatusten seurantaan. 

Yksinkertainen hymynaama/yrmynaama on helppo antaa kiireisenkin päivän keskellä. Avokenttä antaa mahdollisuuden nostaa esiin mitä tahansa mielessä liikkuu ja työtyytyväisyyteen vaikuttaa. 

Fiilismittarin avulla johto pystyy tarttumaan ketterästi työtyytyväisyyteen ja työn sujuvuuteen liittyviin asioihin. Fiilismittari toimii myös tiimien omana työkaluna seurata ilmapiiriä ja keskustella siihen vaikuttavista asioista. 

Lue lisää Fiilismittarista täältä.

 

 

Arvodialogi 

Arvot ja työn merkityksellisyys nivoutuvat kiinteästi toisiinsa henkilöstön kokemuksessa. Arvoilla on myös käytännöllinen funktio: ne tarjoavat ohjenuoran arjen päätöksentekoon.
Vibemetricsin Arvodialogi on prosessi, jonka avulla työyhteisö voi arvioida, miten hyvin organisaation arvot toteutuvat työn arjessa ja kehittää toimintaa arvo-ohjautuvammaksi.

Lue lisää Arvodialogista täältä.

 

 

Henkilöstökyselyn toteuttaminen Vibemetrics-alustalla

Toteuta henkilöstökyselynne Vibe-alustalla. Voimme käyttää vanhoja kysymyksiänne tai valita uusia satojen kysymysten kysymyspankistamme. Asiantuntijamme myös auttavat teitä muotoilemaan kokonaan uusia kysymyksiä, mikäli tarpeen. 

Kysymyksistä voi luoda teemoja; yksi kysymys voi kuulua myös useampaan teemaan. Näin voidaan tarkastella ja seurata kootusti esimerkiksi johtamiseen, viestintään, oppimiseen ja yhteisöllisyyeen liittyviä asioita. 

Lataamme halutessanne palveluun vanhan kyselydatanne, jolloin ette menetä tulosten vertailukykyä alustaa vaihtaessanne.

 

Boost 

Boost on palvelu, jonka kautta työyhteisön jäsenet voivat jakaa toisilleen kehuja ja tunnustuksia, eli boosteja.

Boostit saavat ihmiset hyvälle mielelle kiireisen työn keskellä. Ne myös auttavat ihmisiä tunnistamaan omia vahvuuksiaan.

Boostaaminen nostaa esiin kaikkea sitä arvokasta työtä, jota ei ole kirjattu virallisiin työnkuviin, mutta jota ilman työyhteisö ei toimisi.

Boostit luovat kehumisen, arvostaminen ja palautteenannon kulttuuria.

 

Lue lisää Boostista täältä.

 

Case HUS henkilöstökysely 

HUS:n (henkilöstömäärä 27 000) henkilöstökysely toteutettiin Vibemetrics-alustalla vuonna 2022. Kysely suunniteltiin yhdessä Vibemetricsin asiantuntijoiden kanssa Vibemetricsin kysymyspankkia hyödyntäen. 

Kyselyyn luotiin teemoja ja sisällytettiin kaksi indeksiä, joita HUS oli seurannut jo aikaisempinakin vuosina. Koska kysymysten määrää haluttiin vähentää, laskimme Vibemetricsillä, mitkä kysymyksistä olivat kaikkein eniten vaikuttaneet indeksien tuloksiin, ja tämän tiedon perusteella tiputettiin kaksi vähemmän tärkeää kysymystä pois. Muutokset johtivat siihen, että myös aiempien vuosien tuloksista piti indeksien tulokset laskea uudestaan, jotta tulokset olisivat aidosti vertailukelpoisia. Näin tehtiin, ja nyt HUSilla on napakampi kysely ja hyvä historiatieto näiden indeksien ja niiden taustalla olevien kysymysten tuloksista useammalta vuodelta.

Myös tulosten esittämistapa grafiikoiden valintaa myöden suunniteltiin yhdessä. Eri rooleissa toimiville ihmisille luotiin erilaiset tulosnäkymät, jotta esimerkiksi ylin johto sai hyvin kootusti tietoa kaikilta vastuualueiltaan.  

 

Haluatko keskustella henkilöstökyselynne toteuttamisesta Vibemetricsillä? Varaa aika tästä.

 

 

Autamme oivaltamaan

 

Monipuoliset ja edistykselliset analysointityökalumme mahdollistavat tietoon porautumisen. Tiimit ja esihenkilöt voivat itse esimerkiksi tutkia kysymysten välisiä korrelaatioita ja vastausten trendejä.

Koska tietoa on paljon, olemme kehittäneet palvelu nostamaan esiin kullekin tulospalvelun käyttäjällemerkityksellisiä asioita. Palvelu myös oppii kunkin organisaation toiminnasta, ja osaa sen perusteella poimia ja kiinnittää huomion yhä oivaltavammin tärkeisiin kehityskulkuihin.

Ylimmän johdon kojelauta yhdistää tuloksia ja poimintoja kaikista organisaatiossa käynnissä olevista kyselyistä.

 

 

Korostamme koko työyhteisön oppimista

 

Mielestämme kyselyt ovat koko työyhteisön työkalu yhteisen ymmärryksen synnyttämiseen ja organisaation kehittämiseen. Siksi meistä on tärkeää, että tulokset esitetään suoraan työntekijöille. Tulosten suoraan esittäminen mahdollistaa myös nopean asioihin tarttumisen tiimeissä.

Palvelualustallamme voi keskustella tuloksista. Tämä mahdollistaa merkittävästi syvemmän ymmärryksen syntymisen kuin pelkkä kysymykseen vastaaminen numeerisella asteikolla. Alusta mahdollistaa, että keskusteluun voi osallistua jokainen työyhteisön jäsen organisaation koosta ja henkilön fyysisestä sijaintipaikasta riippumatta. 

Palvelu ohjaa tiimit keskustelemaan tuloksista ja asettamaan kehitystoimenpiteitä, ja kysyy niiden toteutumisesta sovituin väliajoin. Koko organisaatio pääsee seuraamaan, miten kehitystoimenpiteet toteutuvat ja mitä asioita eri puolilla organisaatiota kehitetään.

 

 

 

Autamme teitä rakentamaan kulttuurin,

jossa KAIKKI osallistuvat organisaation kehittämiseen.

Varaa tutustuminen