Vibemetrics-palvelun käyttöehdot

Vibemetrics
-palvelun
käyttöehdot


Vibemetrics-palvelun
käyttöehdot

Vibemetrics-palvelun käyttöehdot päivitetty viimeksi 27.9.2019

Vibemetrics-palvelu (tunnetaan myös nimellä ”Fiilismittari”) muodostuu fiilismittaustoiminnoista, tulosnäytöistä ja hallintatoiminnoista. Käyttäjät syöttävät fiiliksiään, kommenttejaan ja reaktioitaan palveluun ja tarkastelevat organisaationsa käyttäjien syötteitä. Organisaatiokohtaiset pääkäyttäjät voivat hallinnoida palvelun käyttäjiä oman organisaationsa osalta.

Palvelun osapuolet

Palvelun tuottaja on Vibemetrics Oy (2988220-3).

Palvelun tilaaja on organisaatio, joka on tilannut palvelun ja tarjoaa sen työntekijöittensä, jäsentensä, asiakkaittensa, vierailijoittensa tai muiden organisaatioon vastaavassa suhteessa olevien henkilöitten käyttöön.

Palvelun käyttäjä on tilaajan työntekijä, jäsen, asiakas, vierailija tai tilaajaan vastaavassa suhteessa oleva henkilö, jonka tilaaja kutsuu henkilökohtaisesti käyttämään palvelua tai joka käyttää palvelua oma-aloitteisesti jaetun linkin tai vastaavan kautta.

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittely on kuvattu palvelun tietosuojaselosteessa

Käyttäjän velvollisuudet

Palvelun käyttäjä vastaa yhdessä tilaajan kanssa niiden teknisten laitteiden ja tietoliikenneyhteyksien toiminnasta, joilla hän käyttää palvelua.

Palvelun käyttäjä vastaa siitä, että hän ei käytä palvelua laittomiin tarkoitusperiin eikä pyri häiritsemään palvelun toimintaa.

Tilaajan velvollisuudet

Palvelun tilaaja vastaa yhdessä palvelun käyttäjän kanssa niiden teknisten laitteiden ja tietoliikenneyhteyksien toiminnasta, joilla käyttäjä käyttää palvelua.

Palvelun tilaaja huolehtii palvelun käyttöönoton kannalta tarvittavien käyttäjäkohtaisten yhteystietojen toimittamisesta palvelun tuottajalle.

Palvelun tilaaja vastaa organisaationsa käyttäjiä hallinnoidessaan siitä, että palveluun määriteltyjen käyttäjien lukumäärä on tilaajan hankkimien lisenssien mukainen.

Palvelun tuottajan velvollisuudet

Palvelun tuottaja vastaa palvelun ylläpitämisestä siten, että se on käytettävissä ympärivuorokautisesti, pois lukien ennalta arvaamattomat häiriöt ja palvelun ylläpitoon liittyvät käyttökatkot.

Palvelun tuottaja huolehtii palveluun liittyvistä suojaus- ja salausmenettelyistä sekä palveluun tallennettujen tietojen (mukaan lukien henkilötiedot) asianmukaisesta ja luottamuksellisesta käsittelystä.

Muut ehdot

Palvelun tuottajalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä palvelun tilaajille sähköpostitse tai palvelun välityksellä. Muutokset astuvat voimaan kalenteriviikon kuluttua siitä, kun muutoksista on ilmoitettu palvelun tilaajille.

Näiden käyttöehtojen ohella palveluun sovelletaan lakia sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) ja henkilötietolakia (523/1999).

Palvelua koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla ja viime kädessä Helsingin käräjäoikeudessa.

Yhteydenotot

Mikäli sinulla on kysymyksiä asiaan liittyen, ota yhteyttä tuki@vibemetrics.com. Tutustu myös meidän tietosuojaselosteeseen.

Uutisia ja vinkkejä yhteisöllisempien ja uudistumiskykyi-sempien organisaatioiden rakentamiseen

Uutisia ja vinkkejä yhteisöllisempien ja uudistumiskykyisempien organisaatioiden rakentamiseen

Uutisia ja vinkkejä yhteisöllisempien ja uudistumiskykyi-sempien organisaatioiden rakentamiseen

Tilaa Vibemetrics

LEAD index

Työkalu oppimiskulttuurin ja oppimisen infrastruktuurin arvioimiseksi ja kehittämiseksi.

Vibes Survey

Valmis henkilöstökysely. 5 teemaa, jotka kiteyttävät työntekijäkokemuksen.

Teidän oma tai teille räätälöity henkilöstökysely modernissa muodossa.