Palvelu

Yhteys

Palvelu

Yhteys

Mikä on Vibemetrics?

Mikä on Vibemetrics?

Mikä on Vibemetrics?

Vibemetricsillä voit toteuttaa monenlaisia kyselyitä ja esittää tulokset monipuolisesti analysoituna.

Vibemetricsillä voit toteuttaa monenlaisia kyselyitä ja esittää tulokset monipuolisesti analysoituna.

Vibemetricsillä voit toteuttaa monenlaisia kyselyitä ja esittää tulokset monipuolisesti analysoituna.

Tekoälyn tekemät analyysit ja toimintasuositukset tarjoilevat tilannekuvan napakasti ja helpottavat asioihin tarttumista.

Tekoälyn tekemät analyysit ja toimintasuositukset tarjoilevat tilannekuvan napakasti ja helpottavat asioihin tarttumista.

Tekoälyn tekemät analyysit ja toimintasuositukset tarjoilevat tilannekuvan napakasti ja helpottavat asioihin tarttumista.

Korostamme reaaliaikaisuutta, yhteisöllisyyttä ja avoimuutta. Tulokset esitetään suoraan vastaajille organisaatiorakenteen mukaan analysoituna. Tuloksista voi keskustella ja niihin jätettyjä kommentteja voi merkitä tärkeäksi jo palvelussa.

Korostamme reaaliaikaisuutta, yhteisöllisyyttä ja avoimuutta. Tulokset esitetään suoraan vastaajille organisaatiorakenteen mukaan analysoituna. Tuloksista voi keskustella ja niihin jätettyjä kommentteja voi merkitä tärkeäksi jo palvelussa.

Korostamme reaaliaikaisuutta, yhteisöllisyyttä ja avoimuutta. Tulokset esitetään suoraan vastaajille organisaatiorakenteen mukaan analysoituna. Tuloksista voi keskustella ja niihin jätettyjä kommentteja voi merkitä tärkeäksi jo palvelussa.

Jokainen käyttäjä pystyy vertaamaan omia tuloksiaan oman tiiminsä ja koko organisaation tuloksiin. Tämä tuo työntekijöille uudenlaisen työkalun myös itsensä johtamiseen.

Jokainen käyttäjä pystyy vertaamaan omia tuloksiaan oman tiiminsä ja koko organisaation tuloksiin. Tämä tuo työntekijöille uudenlaisen työkalun myös itsensä johtamiseen.

Jokainen käyttäjä pystyy vertaamaan omia tuloksiaan oman tiiminsä ja koko organisaation tuloksiin. Tämä tuo työntekijöille uudenlaisen työkalun myös itsensä johtamiseen.

Palvelumoduulimme

Superyksinkertainen tekoälyyn
liitetty palvelu, jonka avulla tiedät
aina, miten porukka voi ja tartut
ajoissa asioihin.

360/270/180 arvioinnit
joko valmiina tuotteina
tai teille räätälöitynä

Teidän oma tai teille räätälöity
henkilöstötutkimus osallisuutta
vahvistavalla Vibemetrics-alustalla
toteutettuna.

Vibes Pulssi

Vibes Pulssi

Vibes Pulssi

Valmis henkilöstökyselypalvelu
5 teemalla, jotka kiteyttävät
työntekijäkokemuksen.

Fiilismittari ©

Fiilismittari on uudenlainen palvelu työhyvinvoinnin seuraamiseen ja varmistamiseen.

Yksinkertainen hymy- tai yrmynaama on helppo jättää milloin tahansa työn lomassa. Kommentit nostavat esiin syyt fiilisten taustalla. Fiilismittari kysyy pelkän fiiliksen lisäksi myös kuudesta hyvän työn osa-alueesta.

Omat tulokset sivu tuo työntekijälle uuden työkalun seurata, ymmärtää ja tukea omaa työhyvinvointia.

Tiimit näkevät Fiilismittarista, mitä kavereille kuuluu ja mikä yhteistyössä toimii ja mitä pitäisi muuttaa.

Esihenkilöt saavat dataperustaisen työkalun tiimin johtamiseen ja valmentamiseen. Tulosten pohjalta on helppo käydä keskusteluita ja tarttua asioihin.

Johto ja HR näkevät, miten tiimit voivat ja missä tarvitaan tukea.

Johtamisen Arvioinnit

Sitä saa, mitä mittaa. Johtamisen arvioinnit ovat tehokas tapa konkretisoida toivottua johtamiskulttuuria ja auttaa esihenkilöitä kehittymään työssään.

Johtamisen 360/270/180 -arvioinnit on helppo ja mukava toteuttaa Vibemetrics-alustalla. Voimme käyttää omia kysymyksiänne tai luoda teille uudet kysymykset kulttuuriinne, johtamisen viitekehykseenne, arvoihinne tai strategiaanne perustuen.

Valmentavan ja sisäistä motivaatiota tukevan johtamisen kehittämiseksi meillä on valmis, Filosofian Akatemia Oy:n kanssa yhteistyössä kehitetty Draivi360-arviointi. Se perustuu sisäisen motivaation teoriaan (Self-Determination Theory) ja Filosofian Akatemian sen pohjalta kehittämään vapaus-virtaus-vastuu -malliin.

Personal Survey

Carry out your staff survey on the Vibe platform. We can use your old questions or choose new ones

We can use your old questions or choose new ones from our question bank for hundreds of questions. Our experts will also help you formulate completely new questions if necessary. Questions can create themes; one question can also be part of several themes. In this way, issues such as leadership, communication, learning and community can be considered and monitored in a consolidated way. 

Read more about Personal Survey

Boost Service

Boost is a service through which members of the work community can share recognition with others

Boosts make people feel good in the middle of busy work. They also help people identify their own strengths. Boosting highlights all the valuable work that has not been recorded in official job descriptions, but without which the work community would not operate. Boosts create a culture of praise, appreciation and feedback.

Read more about Boost here

We help you realize

With our advanced analysis tools, data drilling becomes flexible. Teams and supervisors can explore question correlations and response trends. To manage the wealth of data, we've designed a service that highlights relevant insights for each user. This service also adapts and identifies significant shifts. The top management dashboard consolidates results and survey excerpts across the organization lorem ipsum dolor sit emet.

We prioritize learning in community

We view surveys as a community tool, fostering shared comprehension and organizational growth. Directly presenting results to employees is vital to us, enabling swift team responses. These outcomes can be deliberated on our inclusive platform, engaging all, even beyond our community. The platform guides teams to discuss results, propose development actions, and ensures their implementation at designated intervals.

Autamme rakentamaan kulttuuria, jossa jokainen osallistuu organisaation kehittämiseen.

Autamme rakentamaan kulttuurin, jossa jokainen osallistuu organisaation kehittämiseen.