Mikä on Vibemetrics?

Mikä on Vibemetrics?

Mikä on Vibemetrics?

Vibemetrics on uuden sukupolven palvelun henkilöstön kuuntelemiseen, jaetun tilannekuvan luomiseen ja kehitystoimenpiteiden seuraamiseen.

Vibemetrics on uuden sukupolven palvelun henkilöstön kuuntelemiseen, jaetun tilannekuvan luomiseen ja kehitystoimenpiteiden seuraamiseen.

Vibemetrics on uuden sukupolven palvelun henkilöstön kuuntelemiseen, jaetun tilannekuvan luomiseen ja kehitystoimenpiteiden seuraamiseen.

Voit kysyä mitä vain millä rytmillä tahansa. Tekoälyn tekemät analyysit ja toimintasuositukset tarjoilevat tilannekuvan napakasti ja tehostavat asioista keskustelemista.

Voit kysyä mitä vain millä rytmillä tahansa. Tekoälyn tekemät analyysit ja toimintasuositukset tarjoilevat tilannekuvan napakasti ja tehostavat asioista keskustelemista.

Voit kysyä mitä vain millä rytmillä tahansa. Tekoälyn tekemät analyysit ja toimintasuositukset tarjoilevat tilannekuvan napakasti ja tehostavat asioista keskustelemista.

Korostamme reaaliaikaisuutta, yhteisöllisyyttä ja avoimuutta. Tulokset esitetään suoraan vastaajille organisaatiorakenteen mukaan analysoituna. Tuloksista voi keskustella ja niihin jätettyjä kommentteja voi merkitä tärkeäksi jo palvelussa.

Korostamme reaaliaikaisuutta, yhteisöllisyyttä ja avoimuutta. Tulokset esitetään suoraan vastaajille organisaatiorakenteen mukaan analysoituna. Tuloksista voi keskustella ja niihin jätettyjä kommentteja voi merkitä tärkeäksi jo palvelussa.

Korostamme reaaliaikaisuutta, yhteisöllisyyttä ja avoimuutta. Tulokset esitetään suoraan vastaajille organisaatiorakenteen mukaan analysoituna. Tuloksista voi keskustella ja niihin jätettyjä kommentteja voi merkitä tärkeäksi jo palvelussa.

Jokainen käyttäjä pystyy vertaamaan omia tuloksiaan oman tiiminsä ja koko organisaation tuloksiin. Tämä tuo työntekijöille uudenlaisen työkalun myös itsensä johtamiseen.

Jokainen käyttäjä pystyy vertaamaan omia tuloksiaan oman tiiminsä ja koko organisaation tuloksiin. Tämä tuo työntekijöille uudenlaisen työkalun myös itsensä johtamiseen.

Jokainen käyttäjä pystyy vertaamaan omia tuloksiaan oman tiiminsä ja koko organisaation tuloksiin. Tämä tuo työntekijöille uudenlaisen työkalun myös itsensä johtamiseen.

Vibemetrics konsepti

Palvelumoduulimme

Palvelu-moduulimme

Superyksinkertainen tekoälyyn
liitetty palvelu, jonka avulla tiedät
aina, miten porukka voi ja tartut
ajoissa asioihin.

Superyksinkertainen tekoälyyn
liitetty palvelu, jonka avulla tiedät aina, miten porukka voi ja tartut ajoissa asioihin.

360/270/180 arvioinnit
joko valmiina tuotteina
tai teille räätälöitynä

Teidän oma tai teille räätälöity
henkilöstötutkimus osallisuutta
vahvistavalla Vibemetrics-alustalla
toteutettuna.

Teidän oma tai teille räätälöity
henkilöstötutkimus osallisuutta vahvistavalla Vibemetrics-alustalla toteutettuna.

Vibes Pulssi

Vibes Pulssi

Vibes Pulssi

Valmis henkilöstökyselypalvelu
5 teemalla, jotka kiteyttävät
työntekijäkokemuksen.

Fiilismittari ©

Fiilismittari on uudenlainen palvelu työhyvinvoinnin seuraamiseen ja varmistamiseen.

Yksinkertainen hymy- tai yrmynaama on helppo jättää milloin tahansa työn lomassa. Kommentit nostavat esiin syyt fiilisten taustalla. Fiilismittari kysyy pelkän fiiliksen lisäksi myös kuudesta hyvän työn osa-alueesta.

Omat tulokset sivu tuo työntekijälle uuden työkalun seurata, ymmärtää ja tukea omaa työhyvinvointia.

Tiimit näkevät Fiilismittarista, mitä kavereille kuuluu ja mikä yhteistyössä toimii ja mitä pitäisi muuttaa.

Esihenkilöt saavat dataperustaisen työkalun tiimin johtamiseen ja valmentamiseen. Tulosten pohjalta on helppo käydä keskusteluita ja tarttua asioihin.

Johto ja HR näkevät, miten tiimit voivat ja missä tarvitaan tukea.

Johtamisen Arvioinnit

Johtamisen
Arvioinnit

Johtamisen
Arvioinnit

Sitä saa, mitä mittaa. Johtamisen arvioinnit ovat tehokas tapa konkretisoida toivottua johtamiskulttuuria ja auttaa esihenkilöitä kehittymään työssään.

Johtamisen 360/270/180 -arvioinnit on helppo ja mukava toteuttaa Vibemetrics-alustalla. Voimme käyttää omia kysymyksiänne tai luoda teille uudet kysymykset kulttuuriinne, johtamisen viitekehykseenne, arvoihinne tai strategiaanne perustuen.

Valmentavan ja sisäistä motivaatiota tukevan johtamisen kehittämiseksi meillä on valmis, Filosofian Akatemia Oy:n kanssa yhteistyössä kehitetty Draivi360-arviointi. Se perustuu sisäisen motivaation teoriaan (Self-Determination Theory) ja Filosofian Akatemian sen pohjalta kehittämään vapaus-virtaus-vastuu -malliin.

Henkilöstökyselynne

Henkilöstö-
kyselynne

Henkilöstö-
kyselynne

Vibemetrics-alustalla toteutat oman kyselynne osallisuutta, itseohjautuvuutta ja avoimuutta korostavalla tavalla.

Olemassa olevat kysymyksenne - tai teemme kanssanne teille uusia. Käytössänne on myös satojen kysymysten kysymyspankkimme.

Lataamme vanhan datanne palveluun, jolloin ette menetä seurannan mahdollisuutta.

Analysoimme ja esitämme tulokset reaaliaikaisesti organisaatiorakenteenne mukaan. Tekoälyn tekemät koosteet ja toimintasuositukset tekevät laajojenkin tietomassojen omaksumisesta nopeaa ja helppoa.

Lue lisää henkilöstökyselyn toteuttamisesta
Vibemetricsillä

Vibes Pulssi

Vibes Pulssi on kysely henkilöstökokemuksen ymmärtämiseksi, mittaamiseksi ja kehittämiseksi.

Se tarttuu viiteen keskeiseen teemaan, joiden avulla rakennetaan työntekijäkokemus, joka perustuu motivaatioon, sitoutumiseen ja hyvinvointiin.

Kysymyksistä osa on “klassikkoja”: tunnettuja ja paljon käytettyjä kysymyksiä. Osa on uudempia. Ne kartoittavat asioita, joiden painoarvo työntekijäkokemuksessa on noussut prioriteetiksi vasta viimeisen vuosikymmenen aikana työelämän murroksen myötä.


Kyselyt, pulssit ja mittaukset ovat koko työyhteisön yhteisiä työkaluja työn kehittämiseen!

Moderni työelämä korostaa itseohjautuvuutta, tiimityötä ja vastuun yhdessä kantamista. Myös kyselypalveluiden täytyy tukea tätä!

Siksi esitämme tulokset suoraan tiimeille ja esihenkilöille. Mahdollistamme tulosten kommentoinnin jo tulosportaalissa, mikä lisää yhteisöllisyyttä ja vahvistaa yhteistä tilannekuvaa. Esitämme myös jokaisen omat tulokset suhteutettuna työkavereiden tuloksiin. Oman datan näkeminen lisää kiinnostusta ja tuo työntekijölle aivan uudenlaisen työkalun oman työhyvinvoinnin seurantaan ja johtamiseen.

Tekoäly analysoi, poimii ja suosittelee - ja kyselee kehitystoimenpiteiden perään!

Dataa kertyy paljon! Erityisesti laajojen vastuualueiden johtajilla voi olla suuri työ tutustua mittausten tuloksiin ja miettiä, mihin pitäisi tarttua.

Esitämme tulokset SWOT-analyysinä ja teemme toimintasuositukset tulosten perusteella.

Toimintasuositukset voidaan kirjata suoraan palveluun, ja pyytää sitä kysymään ja muistuttamaan niiden toteutumisesta.