Etätyö lisää yhteisöllisten palveluiden merkitystä

Erillään toisistamme, mutta yhdessä. Miten onnistumme säilyttämään läsnäolon ja yhteisöllisyyden kokemuksen työelämässä näinä poikkeuksellisina aikoina?

Nyt on erityisen tärkeää kerätä työntekijöiden tuntemuksia ja kokemuksia ja jakaa niitä työyhteisössä kaikkien nähtäväksi. Tilausta on uusille menetelmille ja digitaalisille palveluille.

Fiilismittarin avulla on kerätty tätä tietoa monessa organisaatiossa, mutta nyt palvelun hyödyt korostuvat yhä selvemmin. Muutostilanteessa voidaan mitata uusien toimintatapojen onnistumista.

Esimerkkinä Työ- ja elinkeinoministeriö mittasi henkilöstön tuntemuksia toimitilojen uudistuksen yhteydessä.

Et voi kehittää asiaa jota et mittaa

Fiilismittarin toimintamalli on yksinkertainen. Toistuvalla mittauksella voidaan seurata ja ymmärtää arjen asioita ja mihin suuntaan ne kehittyvät. Esille nouseviin asioihin voidaan tarttua nopeasti.

Miksi fiilis kannattaa huomioida?

Työelämän muuttuessa menestyvät ne organisaatiot, jotka oppivat nopeimmin ja joiden työntekijät voivat parhaiten. Fiilis syntyy hyvässä tiimissä. Fiilis syntyy luottamuksesta ja yhteisestä innostuksesta.

3 keinoa tukea yhteisöllisyyttä etätyössä

  1. Sovi yhteiset pelisäännöt siitä, miten ihmiset kertovat töiden etenemisestä.
  2. Sovi aiheet, joita mittaamalla varmistetaan, että kaikki voivat hyvin ja työn teossa ei ole esteitä.
  3. Huolehdi, että aiheita mitataan ja tilanne käydään läpi yhdessä työntekijöiden kanssa säännöllisesti.

Tutustu Fiilismittariin™, joka auttaa mittaamaan yhteisön kokemuksia.