Positiivinen huomio on hyvän tiimityön polttoaine

Tiimin hyvinvoinnin kehittämisessä on tärkeää korostaa myönteisiä voimavaroja. Työssä tarvitaan myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa, työn imuksi kutsuttua innostumista ja iloa. Työyhteisössä on tärkeää huomioida, tukea, kannustaa ja kiittää hyvin onnistuneista tehtävistä. Ihmiset kaipaavat positiivista huomiota ja se auttaa myös vaikeiden asioiden yli pääsemisessä.

Me Vibemetricsissa kehitimme palveluumme Fiilismittari Kehu-työkalun, jolla työyhteisössä voidaan lisätä henkilökohtaista, säännöllistä positiivista viestintää. Se on hyvin yksinkertainen ja helppo tapa ilahduttaa kollegaa, esimiestä tai tiimiä.

Moninkertaista myönteisten kokemusten määrä

Työhyvinvoinnin dosentti FT, YTM Marja-Liisa Manka kirjoittaa kirjassaan Työhyvinvointi, kuinka myönteisyydellä on todettu olevan vaikutusta muun muassa kognitiiviseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn, luovuuteen, yhteisyyden kokemukseen ja vuorovaikutukseen sekä yleisesti ihmisten psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. On tärkeää, että myönteisiä tunteita koetaan moninkerroin enemmän kuin kielteisiä, koska kielteiset tunteet ovat voimakkaampia. Tutkimuksissa on myös havaittu, että empatia ja toisten tunteiden havaitseminen ja ymmärtäminen lisäävät onnellisuutta. Manka viittaa Fischer 2012 tutkimukseen, jossa havaittiin muun muassa, että johdon positiivinen käyttäytyminen toimii roolimallina koko henkilöstölle; innostus, energia ja myötäeläminen tarttuvat.

Hyvän tiimityön salaisuus on empatiataidot

Tulevaisuuden organisaatiot pärjäävät, jos ne keskittyvät niihin asioihin, joissa inhimilliset piirteet korostuvat ja joissa kone on huono. Luova ajattelu, mielikuvitus, empatia ja ongelman ratkaisu ovat alueita, joihin kannattaisi panostaa. Aiheesta on puhunut paljon aivotutkija Katri Saarikivi. Hänen tutkimuksensa on selvittänyt, miten empatiaa ja tunteita voisi välittää myös verkossa. Etätiimityö on arkea monelle. Kun viestimme digiyhteyksien välityksellä, tunteet välittyvät huonosti. Kuitenkin tutkimuksista tiedetään, että hyvän tiimityön salaisuus on empatiataidot ja vuorovaikutuksen laatu. Näiden on havaittu tehostavan ongelmanratkaisua ja ryhmän menestystä.