OAJ kerää Fiilismittarin avulla opettajien tuntoja

Kaikki OAJ:n jäsenet kutsuttiin elokuussa rekisteröitymään Fiilismittariin, ja tähän mennessä jo noin 9 000 opettajaa vastaa verkossa anonyymisti viikoittain vaihtuviin kysymyksiin. Opettajat kertovat työn merkityksellisyydestä, työssä onnistumisista, mahtavista oppilaista ja kannustavista työtovereista. Monet kertovat myös kiireestä ja liiallisesta työkuormasta.

Tutustu Opettaja-lehden artikkeliin Fiilismittarista

Opettajat kaipaavat päättäjiltä arvostusta ja resursseja sekä palkkoja, jotka ovat oikeassa suhteessa työn vaativuuden kanssa. Artikkelissa eräs varhaiskasvatuksen opettaja toivoisi, että varhaiskasvatuksen johtajat rakentaisivat avoimia ja oppivia työyhteisöjä. Ei sellaisia, joissa työntekijä tarvitsee rohkeutta puuttuakseen epäkohtiin, vaan sellaisia, jossa ratkaisut perustellaan avoimesti, pedagogisesti ja tutkimusperustaisesti. Siirry Opettaja-lehden artikkeliin.

Vuorovaikutteinen mittaus tuo valtavasti tietoa

OAJ näyttää esimerkkiä, miten yhden ammattiryhmän työhyvinvointia ymmärretään ja kehitetään vuorovaikutteisella mittauksella ja keskustelulla. Mittaus tuottaa kymmeniä tuhansia kommentteja ajankohtaisista työhyvinvoinnin teemoista. Tähän mennessä OAJ työhyvinvoinnin lukuvuosi on kerännyt 500 000 reaktiota opettajien työhyvinvoinnista. Tiedon avulla OAJ parantaa jäsentensä työhyvinvointia.

Yksinkertainen ja reaaliaikainen palvelu

Vibemetricsin Fiilismittari™ on palvelu, joka auttaa organisaatioita kuuntelemaan jäsentensä tai henkilöstönsä kokemuksia. Se perustuu reaaliaikaiseen mittaukseen, vuorovaikutukseen ja prosesseihin, joilla ihmisten mielipiteet voidaan kuulla ja nouseviin asioihin voidaan tarttua. Lue Fiilismittarista lisää.