Vibemetrics lisäsi läpinäkyvyyttä Työ- ja elinkeinoministeriössä

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) otti Vibemetrics-palvelun koekäyttöön syyskuun alussa saadakseen ajantasaista tietoa henkilöstön tuntemuksista toimitilojen uudistuksen yhteydessä. Henkilöstön ja esimiesten kokemuksia palvelusta selvitettiin kahden kuukauden käytön jälkeen kyselytutkimuksella, johon vastasi noin 40 prosenttia käyttäjistä.

Käyttö oli helppoa

Mittausjakson aikana henkilöstö antoi Vibemetricsiin noin 1300 signaalia (fiilikset, kommentit, reaktiot ja toimenpiteet), ja palvelu saavutti 87 prosentin käyttöasteen.

”Mielestäni fiilismittari on toimiva väline mitata henkilöstön tunnelmia esimerkiksi juuri muutostilanteissa.” –käyttäjä

Esimiehistä 90 % oli sitä mieltä, että Vibemetrics lisäsi työyhteisön läpinäkyvyyttä. Myös henkilöstö arvosti sitä, että palvelun kautta voi jakaa mielipiteitä ja parannusehdotuksia anonyymisti.

”Meidän ydinosaamistamme on saada ihmiset osallistumaan ja jakamaan omia kokemuksiaan. Kokemuksia ei saa kerättyä kyselyllä, sillä kokemus syntyy hetkessä. Hetkeen liittyy aina myös tunne”, kertoo Vibemetricsin toimitusjohtaja Mikko Ruokojoki.