Merkityksellisyys ja yhteisöllisyys kannattelevat opettajien työhyvinvointia

LEHDISTÖTIEDOTE 18.12.2019. Opettajien ammattijärjestö OAJ toteuttaa jäsenten työhyvinvoinnin vuorovaikutteisen mittauksen Vibemetrics-palvelulla. Mittaus on tuottanut jo yli 100 000 reaktiota ja 27 000 kommenttia valituista teemoista. Tämä on ensimmäinen kerta, kun yksittäisen ammattiryhmän työhyvinvointia mitataan digitaalisen osallistamisen avulla. 

 

Opettajien arki on tuoreen mittauksen mukaan merkityksellistä, mutta uhkana työhyvinvoinnille ovat riittämättömyyden tunne ja ajankäytön pirstaloituminen. Aikaa kuluu myös paljon muuhun, kuin varsinaiseen opetukseen, mikä nähtiin työhyvinvointiin negatiivisesti vaikuttavana tekijänä. Vuorovaikutuksella ja yhteisöllisyyden kokemuksella oli puolestaan suuri merkitys työhyvinvointiin ja jaksamiseen. 

98 % opettajista tietää työnsä tarkoituksen 

Merkityksellisyys ja yhteisöllisyyden kokemus kannattelevat vahvasti työhyvinvointia. Yli 80 prosenttia opettajista pitää työtään innostavana tai melko innostavana. Vastausten perusteella opettajat pitävät työnsä sisällöstä, jos vain saavat keskittyä itse opettamiseen. Työhyvinvointiin ja jaksamiseen vaikutti kokemus työajan riittävyydestä; 20 % opettajista koki, että voimavarat eivät tahdo riittää työtehtävien tekemiseen, ja erityisesti opetus- ja kasvatustyön suunnittelulle korvamerkittyä aikaa toivottiin enemmän. 

OAJ seuraa opetus-ja kasvatusalan tekijöiden hyvinvointia valtakunnallisesti Vibemetricsin työhyvinvoinnin mittaukseen ja analysointiin keskittyvän alustan avulla. Mukana on jo yli 8 000 jäsentä ja määrä kasvaa koko ajan. Palvelun kautta on saatu jo yli 100 000 reaktiota ja 27 000 kommenttia työhyvinvointiin liittyen.

“Tavoitteena on kuunnella jäseniä ja löytää konkreettisia keinoja työhyvinvoinnin parantamiseen. On tärkeää, että kaikki saavat mahdollisuuden vaikuttaa ja tulokset ovat reaaliaikaisia” OAJ:n Työelämäasiamies Riina Länsikallio toteaa. 

Vuorovaikutuksella on suuri merkitys työhyvinvointiin

Vastauksissa korostui, että avoimella vuorovaikutuksella on erittäin suuri vaikutus yhteisöllisyyden ja merkityksellisyyden kokemukseen. , kertoo Vibemetricsin Anni Saarinen.

Enää ei riitä, että kuunnellaan luento tai vastataan kerran vuodessa kyselyyn. Työhyvinvointia on tuettava arjen keskellä ja sen pitää perustua avoimeen ja luottamukselliseen vuorovaikutukseen. Tärkeintä on konkretia ja kokemusten jakaminen; jonkin toisen opettajan toteuttama ratkaisu voi olla kullanarvoinen. Hyvien ideoiden leviäminen on tärkeä niin yksilö- kuin organisaatiotasolla.”, kertoo palvelun käytöstä vastaava OAJ:n Työmarkkina-asiamies Sari Melkko.

Opettajien työhyvinvoinnilla merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus

“On hienoa olla mukana toteuttamaan hanketta, jolla on valtava merkitys paitsi opettajien- myös oppilaiden hyvinvointiin. Monet yritykset ovat luopuneet kyselyistä, ja siirtyneet digitaaliseen, vuorovaikutteiseen malliin, jossa keskustelu ja tulokset ovat kaikille avoimia reaaliajassa. OAJ on järjestökentän edelläkävijä tarjotessaan jäsenilleen saman mahdollisuuden”, toteaa Mikko Ruokojoki Vibemetricsistä.

OAJ:n tavoitteena on edistää alan työhyvinvointia tarjoamalla jäsenistölle mahdollisuuden tulla kuulluksi ja vaikuttaa. Lukuvuonna 2019–2020 OAJ nostaa esiin erilaisia työhyvinvointiin vaikuttavia teemoja ja tarjoaa konkreettisia välineitä työhyvinvoinnin parantamiseen.

OAJ:N JA VIBEMETRICSIN TOTEUTTAMA TYÖHYVINVOINNIN TEEMAMITTAUS 

  • Elokuun 2019 alussa käynnistyneeseen mittaukseen on osallistunut jo yli 8 000 aktiivista OAJ:n jäsentä ja määrä kasvaa koko ajan. Vastausprosentti on 92%. 
  • Vastaajat ovat OAJ:n jäseniä, jotka työskentelevät koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalalla.
  • Tämä on ensimmäinen kerta, kun yksittäisen ammattiryhmän työhyvinvointia seurataan tässä laajuudessa. 
  • Tulokset ja kehittämisideat ovat koko alan hyödynnettävissä reaaliajassa. Keskusteluun voi osallistua anonyymisti ja silloin kuin se itselle parhaiten sopii.

Yhteystiedot: 

Sari Melkko, Työmarkkina-asiamies, OAJ
020 748 9553
sari.melkko@oaj.fi

Anni, COO, Vibemetrics
040 710 8656
anni.saarinen@vibemetrics.com

 

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on maailman ainoa työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. OAJ yhdistää koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaiset yli koulutussektorirajojen ja sen jäsenmäärä on lähes 120 000. oaj.fi

Vibemetrics on työntekijäkokemukseen keskittyvä digitaalinen alusta, joka tarjoaa työntekijöille ja johdolle mahdollisuuden avoimeen, reaaliaikaiseen ja luottamukselliseen dialogiin. Palvelun avulla kerätään ketterästi tietoa tämän hetken fiiliksistä ja syistä niiden takana tai kokemuksia ja kehitysideoita haluttuun teemaan, kuten arvoihin, strategiaan tai muutoksen läpivientiin liittyen. Autamme parantamaan työntekijäkokemusta, tuottavuutta sekä tunnistamaan liiketoimintaan ja työhyvinvointiin liittyvät kriittiset tekijät reaaliajassa -tiimi-, yksikkö- ja organisaatiotasolla.vibemetrics.com