Arvokkaat arvomme

Totta kai arvot ovat tärkeitä jokaiselle organisaatiolle, mutta tiedämmekö, mitä henkilöstö arvoista oikeasti ajattelee? Useimmille organisaatioille riittää, kun arvot ovat määritelty ja viestitty henkilöstölle. Monelle tuntuu riittävän se, että vuotuisessa henkilöstökyselyssä kysytään yleisesti arvojen toteutumisesta. 

Mutta tiedämmekö oikeasti, miten yksittäinen arvo koetaan ja miten se toteutuu arjen työtehtävissä ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa? Emme, ellemme kysy. Tällöinkin tämä usein jää yksittäisen esimiehen tehtäväksi. Entä tiedämmekö, miten arvot koetaan ja miten niihin sitoudutaan koko organisaatiossa tiimeistä, yksiköistä ja toimipisteistä riippumatta? Emme, ellemme kysy.

Ja juuri näin Finavialla tehtiin. Syntyi ainutlaatuinen ja arvokas arvokeskustelu.

 

Helppous yllätti

Halusimme toteuttaa arvokeskustelun yhdessä koko henkilöstön kanssa tavalla, joka olisi kevyt ja läpinäkyvä, ja työkalulla, joka olisi helppokäyttöinen. Henkilöstöjohtaja Kaarina Soikkanen kuvaa projektia, että sen käytännön toteutus yllätti. Kun väkeä on 1200 eri paikkakunnilla tekemässä hyvin erilaisia töitä, monet myös vuorotyössä, voisi kuvitella projektin olleen varsin työläs. “Teknologia auttoi. Etsimme kumppania, joka voisi tarjota helppokäyttöisen ratkaisun, minkä avulla osallistuminen arvokeskusteluun olisi mahdollista myös matkapuhelimella – ajasta ja paikasta riippumatta. Lisäksi auttoi se, että hanke valmisteltiin hyvässä yhteistyössä talon sisällä.”

 

Aktiivista vaikuttamista

Kehityshanke alkoi olemassa olevien Finavia Oyj:n arvojen äänestyksellä. Yli 20 000 viestiä, 1700 ääntä ja yli 900 kommenttia. Ja tämä kaikki vain arvoista – olemassa olevista sekä mahdollisuudesta ehdottaa organisaatiolle uusia arvoja! Aika harvassa isossa organisaatiossa tällainen on oikeasti mahdollista.

 

Kun uudet arvot otettiin käyttöön, palvelun avulla mitattiin, miten arvot toteutuvat ihmisten arjen työssä. Keskustelu jatkui vilkkaana: tuhansia viestejä, ääniä ja kommentteja. Finavia oppi, miten arvot toteutuvat eri puolilla organisaatiota.

 

Arvokeskustelu osana johtamista

Finavialla työ arvojen kanssa on jatkunut ja jatkuu. Kyse ei ole yksittäisestä projektista, joka hankkeen loputtua jätetään sikseen ja toivotaan, että arvot pysyvät muistissa ja keskusteluissa. “Arvokeskustelulla on haettu kestävää vaikuttavuutta. Arvot elävät eikä niiden kanssa olla koskaan maalissa”,  naurahtaa Finavian henkilöstöjohtaja Kaarina Soikkanen.

 

 

 

Henkilöstöjohtaja Kaarina Soikkanen, Finavia

Tärkeimmät opit arvokeskustelusta

Arvot ovat osa strategiaa ja kulttuuria. Arvojen – oli sitten kyse asiakaskokemuksesta, turvallisuudesta, uudistumisesta tai vastuullisuudesta – toteutuminen koetaan arjen tilanteissa. Kokemisen lisäksi olennaista ovat käytännön teot. Arvoihin on sitouduttava ja niiden pitäisi näkyä läpi organisaation käytännön tekemisessä. Siksi on ymmärrettävä, että on opittava etenemään pienin askelin. Kärsivällisyyttä tarvitaan. Se on oppi numero yksi.

Toinen oppi liittyy huolellisen valmistelutyön merkitykseen, kertoo Kaarina. Tarvitaan jatkuvaa dialogia henkilöstön ja mm. luottamusmiesten kanssa. Arvokeskustelu oli myös johtoryhmän ja hallituksen agendalla. 

Kolmas oppi liittyy esimiesten aktiiviseen rooliin. Ei ole itsestään selvää, että esimiehet ottavat aktiivisen roolin. Mutta kun arvot oivaltaa arkea helpottavana tekijänä, niin tässäkin voi onnistua. Arvojen pitää näkyä ja olla osa arkea, osa tekemistä, osa työkulttuuria.

 

Arvokeskustelu vaatii rohkeutta

Mielestäni tällainen Finavian tapainen arvokeskustelu vaatii paljon rohkeutta. Olin aivan ihastuksissani, kun kuulin yhteistyökumppanini Vibemetricsin Mikko Ruokojoen kertovan uudesta työkalusta ja palvelusta. Arvokeskustelun avaaminen, henkilöstön kuunteleminen ja heidän mielipiteiden arvostaminen vaatii todella rohkeutta. Rohkeutta aloittaa dialogi ja sitoutua vuorovaikutukseen. Uskon sen. Uskon myös, että uudistuminen kaikkinensa edellyttää rohkeutta. Arvopohja on organisaation pääomaa, jota on vaalittava sekä nykyhetken että tulevaisuuden vuoksi.

Kiitos, että sain olla hetken tällä arvomatkalla. Kirjoittaessani muistelen erityisesti lentokenttävirkailijaa, joka “pelasti” minun työpäiväni kerran Joensuun kentällä. Siinä kohtaamisessa olivat kaikki arvot kohdallaan.

Suosittelen tätä kaikille rohkeille asiakkailleni.

 

Kirjoittaja on Riitta Hyppänen, johtamisen valmentaja, jonka intohimona on työelämän uudistaminen merkityksellisemmäksi. www.riittahyppanen.fi

 

Lisätietoa:  Mikko Ruokojoki 040 070 9319, Vibemetrics Arvokeskustelu