Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua Vibemetrics-palvelua ja on laadittu 31.8.2021.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Palvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Syy noudattamatta jättämiselle

Kohtuuton rasite. Kaikki seuraavaksi mainitut puutteet pyritään korjaamaan syyskuun 2021 loppuun mennessä. Selostetta päivitetään sitä mukaan, kun korjauksia tehdään.

Ei saavutettava sisältö (WCAG 2.1 kriteerien mukaan)

3. Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen