Vibemetrics-palvelussa toteutat henkilöstökyselyn mukavalla ja modernilla tavalla. 

Vastaamiseen ei tarvita salasanoja eikä käyttäjätunnuksia. 


Mielestämme henkilöstökysely on koko työyhteisön yhteinen työkalu ymmärtää itseään paremmin ja kehittää oikeita asioita.

Henkilöstökysely on tehokas tapa saada kuva työyhteisön ajatuksista ja kokemuksista. Onnistumisen kannalta on tärkeää tehdä vastaamisesta helppoa ja mielekästä ja varmistaa, että esiin nousseisiin kehitystarpeisiin tartutaan.

 

Modernissa työelämässä henkilöstökysely on koko työyhteisön yhteinen työkalu. 

Sen avulla isokin organisaatio pystyy luomaan nopeasti yhteistä ymmärrystä siitä, mikä toimii hyvin ja mitä pitää kehittää.  Tämä ajatus on ohjannut meitä kehittäessämme henkilöstökyselyn toteuttamiseen liittyviä ominaisuuksia Vibemetricsissä. 

Esitämme tulokset suoraan tiimeille ja yksiköille. Mahdollistamme keskustelun ja yhteisen ymmärryksen luomisen tuloksista jo palvelualustalla. Ohjaamme tiimit tekemään kehitystoimenpiteitä ja oppimaan toisiltaan. 

 

 

 

4 syytä valita Vibemetrics

Helppoa ja hyväntuulista.

Hyötyä sekä työntekijöille että johdolle.

Tekoäly tuottaa jokaiselle oman tulosnäkymän tiivistelmineen.

Kehitystoimenpiteet huolehtivat asioihin tarttumisesta.

Asiakastarinoitamme

Case HUS henkilöstökysely

HUS:n (henkilöstömäärä 27 000) henkilöstökysely toteutettiin Vibemetrics-alustalla vuonna 2022. Kysely suunniteltiin yhdessä Vibemetricsin asiantuntijoiden kanssa Vibemetricsin kysymyspankkia hyödyntäen. 

Kyselyyn luotiin teemoja ja sisällytettiin kaksi indeksiä, joita HUS oli seurannut jo aikaisempinakin vuosina. Koska kysymysten määrää haluttiin vähentää, laskimme Vibemetricsillä, mitkä kysymyksistä olivat kaikkein eniten vaikuttaneet indeksien tuloksiin, ja tämän tiedon perusteella tiputettiin kaksi vähemmän tärkeää kysymystä pois. Muutokset johtivat siihen, että myös aiempien vuosien tuloksista piti indeksien tulokset laskea uudestaan, jotta tulokset olisivat aidosti vertailukelpoisia. Näin tehtiin, ja nyt HUSilla on napakampi kysely ja hyvä historiatieto näiden indeksien ja niiden taustalla olevien kysymysten tuloksista useammalta vuodelta.

Myös tulosten esittämistapa grafiikoiden valintaa myöden suunniteltiin yhdessä. Eri rooleissa toimiville ihmisille luotiin erilaiset tulosnäkymät, jotta esimerkiksi ylin johto sai hyvin kootusti tietoa kaikilta vastuualueiltaan.  

Case HUS henkilöstökysely


Helsingin kaupungilla (henkilöstö 38 000) järjestetään joka toinen vuosi Kunta10 -henkilöstötutkimus ja joka toinen vuosi Fiilari -henkilöstötutkimus. Jälkimmäinen toteutetaan Vibemetricsin kanssa. 

Fiilari-tutkimus on suunniteltu alusta alkaen yhdessä Helsingin kaupungin ja Vibemetricsin asiantuntijoiden kesken. Kyselyyn otettiin yli 100 kysymystä, joiden avulla tutkitaan yli 40 teemaa. Osa kysymyksistä ja teemoista on samoja kuin Kunta10:ssä, osa taas seuraa asioita, joita Kunta10:ssä ei ole. Teemojen taustalla olevat summamuuttujat on rakennettu yhdessä eri mitattavien asioiden painoarvo huomioiden. 

Myös kyselyn tulosnäkymä luotiin yhdessä. Jokainen vastaaja saa henkilökohtaiset tuloksensa heti henkilöstökyselyyn vastaamisen jälkeen. Vibemetrics-palveluun on tuotu tuloksia edellisistä henkilöstökyselyistä ja Kunta10 -stä, jotta vertailua vuosien välillä on pystytty tekemään heti alusta alkaen.  

Autamme muotoilemaan toimivat kysymykset tai voitte valita kysymykset yli tuhannen kysymyksen kysymyspankistamme. Moniin kysymyksiin tarjoamme kymmenien tuhansien vastausten referenssidatan. 

Monipuoliset ja edistykselliset analysointityökalumme mahdollistavat tietoon porautumisen. Tiimit ja esihenkilöt voivat itse esimerkiksi tutkia kysymysten välisiä korrelaatioita ja vastausten trendejä.

Koska tietoa on paljon, olemme kehittäneet palvelu nostamaan esiin kullekin tulospalvelun käyttäjällemerkityksellisiä asioita. Palvelu myös oppii kunkin organisaation toiminnasta, ja osaa sen perusteella poimia ja kiinnittää huomion yhä oivaltavammin tärkeisiin kehityskulkuihin.

Ylimmän johdon kojelauta yhdistää tuloksia ja poimintoja kaikista organisaatiossa käynnissä olevista kyselyistä.

 

Teidän henkilöstökyselynne Vibemetrics-palvelualustalle?

Jutellaanko, olisiko Vibemetrics teillekin hyvä kumppani henkilöstökyselyn toteuttamiseen?