Fiilis on työelämän supervoima

Miksi Fiilismittari?

Enemmän kuin henkilöstökysely

Fiilismittaus perustuu vuorovaikutukseen, dialogiin ja reaaliaikaisuuteen. Periaatteemme on, että palvelu antaa aina osallistujalle.

Palvelu lisää yhteisöllisyyttä

Fiilismittari toimii suoran vaikuttamisen kanavana ja mahdollistaa vuorovaikutuksen. Varsinkin etätyön lisääntymisen myötä yhteisöllisyyden tarve kasvaa.

Tuo arvoa organisaatiolle ja vastaajille

Kun pyydät ihmisiä vastaamaan, kilpailet heidän ajastaan. Ihmisille on tärkeää kertoa heille merkityksellisistä asioista helposti ja nopeasti.

Näe tulokset reaaliaikaisesti

Toisin kuin perinteisissä henkilöstökyselyissä, fiilismittauksessa tulokset nähdään heti ja ihmisille jää kokemus, että asiat muuttuvat.

Mikä Fiilismittari?

Digitaalinen palvelu ihmisten osallistamiseen ja kuunteluun.

Palvelu tunnistaa liiketoimintaan ja työhyvinvointiin liittyvät kriittiset tekijät reaaliajassa tiimi-, yksikkö- ja organisaatiotasolla.

Mittari antaa tietoa arjen kokemuksista.

Siitä mikä toimii ja mitä asioita täytyy kehittää.

Palvelu perustuu reaaliaikaiseen, anonyymiin, avoimeen ja luottamukselliseen dialogiin.

Palvelu toimii myös mobiilisti ja sillä on oma appi.

Palvelulla voidaan tutkia haluttuja teemoja.

Teemat voivat liittyä vaikka johtamiseen, muutoksen läpivientiin, kehittämiseen, asiakaskokemukseen tai palautteeseen aina tapahtumista uusiin toimitiloihin. Palvelulla voidaan mitata myös työhyvinvoinnin viittä tekijää.

Miten Fiilismittari toimii?

Asetetaan väitteet tai kysymykset

Vastaus annetaan vain yhteen väitteeseen tai kysymykseen kerrallaan. Mittaus voidaan toteuttaa esimerkiksi viikoittain vaihtuvin väittein. Vain mittaamalla varmistetaan muutos.

Tiimi tai yritys vastaa

Mittarissa kysytään esimerkiksi ”Mikä fiilis?” tai pyydetään vastaamaan positiiviseen väitteeseen hymiöllä. Vastaukseen voi liittää kommentin. Väitteet tai kysymykset räätälöidään organisaatiokohtaisesti.

Tulokset esitetään reaaliajassa

Kommentit ja visuaaliset raportit ovat avoimia kaikille käyttäjille. Kommenttiin voi vastata tai sitä voi äänestää. Myös kahdenvälinen chat on mahdollinen. Sisällön analysoinnissa käytetään hyödyksi koneoppimista ja tekoälyä.

Kiinnostuitko?

Esittelemme mielellämme tuotetta ja mietimme millä tavalla teidän
organisaationne voisi hyötyä siitä.