Kehu, ilahduta, tunnusta, arvosta.

Boostin avulla tuot esiin ihmisten vahvuuksia ja luot innostumisen, onnistumisen ja merkityksellisyyden kulttuuria.

 

 
Boost ohjaa antamaan tunnustusta

Boost on palvelu, jonka kautta työyhteisön jäsenet voivat jakaa toisilleen kehuja ja tunnustuksia, eli boosteja. 

Boostit saavat ihmiset hyvälle mielelle kiireisen työn keskellä. Ne myös auttavat ihmisiä tunnistamaan omia vahvuuksiaan. 

Boostaaminen nostaa esiin kaikkea sitä arvokasta työtä, jota ei ole kirjattu virallisiin työnkuviin, mutta jota ilman työyhteisö ei toimisi. 

Boostit luovat kehumisen, arvostaminen ja palautteenannon kulttuuria. 

 
 

Boosteilla vaikutat käyttäytymiseen ja kulttuuriin

Boostaaminen nostaa esiin sitä arvokasta työtä, jota ei ole kirjattu virallisiin työnkuviin, mutta jota ilman organisaatio ei toimisi.

Boostien valinnalla vaikutetaan organisaatiokulttuuriin ja käyttäytymiseen. 

Boostien aiheet valitaan etukäteen. Käyttäjät saavat keskittyä jakamaan niitä.  Boostit vaihtuvat kuukausittain.

🔥 Iloa päivään
Boost ilahduttaa ja luo positiivisen palautteen kulttuuria.

🔥 Vahvuudet esiin

Boost auttaa tunnistamaan vahvuuksia ja rakentamaan vahvuusperustaista työnjakoa.

🔥 Piilotyö julki

Boost tuo esiin arvokasta piilotyötä, jota ilman organisaatio ei toimi.

🔥 Tukea johtamiseen

Boost auttaa johtajia ymmärtämään työyhteisöään ja sen dynamiikkoja.

Boostia päiväänne?

Haluatko kuulla lisää siitä, miten voisitte positiivisen palautteen kautta muokata organisaatiokulttuurianne tahtomaanne suuntaan ja samalla ilahduttaa ihmisiä?