Käyttäjätuki ja
usein kysytyt kysymykset (UKK)

Laskutus-
tietomme

Laskutus-
tietomme

Vibemetricsin käyttäjätuki palvelee sinua sähköpostitse osoitteessa tuki@vibemetrics.com. Sivun oikeassa alareunassa on myös chat-palvelu, jolla voit ottaa yhteyttä meihin.

Olemme keränneet tälle sivulle usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia niihin. Voit katsoa ennen yhteydenottoa käyttäjätukeen, löydätkö alta suoraan vastauksen kysymykseesi.

Mikä on vibemetrics?

Vibemetrics on palvelu kyselyjen tekemiseen, tuloksiin tutustumiseen, niistä keskustelemiseen ja kehitystoimenpiteiden seurantaan. Se tarjoaa anonyymin kanavan organisaatiolle luoda yhteistä ymmärrystä siitä, mikä toimii ja mitä kannattaa kehittää. Kyselyt voivat olla laajempia perinteisempiä henkilöstökyselyjä tai johtamisen arviointeja, tai yksittäisiä usein vastattavia kysymyksiä, joiden avulla pysytään reaaliaikaisesti seuraamaan työyhteisön ajatuksia ja fiilistä.

Vibemetrics sai alkunsa Fiilismittarista©, joka on jatkuvasti auki oleva palvelu, johon voi jättää fiiliksen ja kommentin. Fiilis on tärkein ja kaiken kattavin mittari työyhteisön hyvinvoinnin ja toimintakyvyn seuraamiseen. Fiiliksen seuraaminen viestii ihmisille, että työstä kuuluu ja pitää voida nauttia ja että fiilikseen kielteisesti vaikuttaviin asioihin tarttuminen on koko työyhteisön asia. Fiilismittari tukee yhteisöllisyyttä, yhteisöohjautuvuutta ja organisaation oppimista.

Nykyisin Vibemetricsillä voi kysyä ja kehittää paljon muutakin kuin fiilistä. Analysointityökalut ovat laajat ja ne ovat lähtökohtaisesti kaikkien käyttäjien käytössä. Fiilismittarin idea ja ideologia kuitenkin vaikuttavat yhä paljon siihen, minkälainen Vibemetrics on ja mihin suuntaan se kehittyy. Uskomme jatkuvaan dialogiin, vahvaan läpinäkyvyyteen ja nopeaan asioihin tarttumiseen.

Miksi suosimme jatkuvaa tai usein toistettavaa kysymistä?

Henkilöstökysely antaa kuvan työyhteisön ajatuksista vain vastaushetkellä. Vastaushetki on voinut olla poikkeuksellisen kuormittava tai vaihtoehtoisesti poikkeuksellisen kevyt, ja tämä vaikuttaa kyselyn tuloksiin. Harvoin toteuttava henkilöstökysely ei näin ollen anna yhtä luotettavaa tietoa kuin jatkuvasti auki oleva tai usein toistettava kysely.

Toinen syy jatkuvan tai usein toistettavan kysymisen suosimiseen on reagointikyky. Jos työyhteisön jäsenet kertovat epäkohdista, niihin pitäisi tarttua nopeasti ennen kuin ongelmat alkavat kasvaa ja kasaantua. Nopea reagointi ja korjaavat toimenpiteet parantavat työntekijöiden motivaatiota ja tiimien suorituskykyä.

Miksi suosimme tulosten esittämistä suoraan esihenkilöille ja tiimeille?

Mielestämme kyselyt ovat koko työyhteisön työkalu yhteisen ymmärryksen synnyttämiseen ja organisaation kehittämiseen. Siksi meistä on tärkeää, että tulokset esitetään suoraan työntekijöille. Tulosten suoraan esittäminen mahdollistaa myös nopean asioihin tarttumisen tiimeissä.

Näenkö siis kaikkien tiimien tulokset suoraan palvelusta?

Työntekijänä näet yleensä oman tiimisi tulokset, yksikkösi tulokset ja koko organisaation tulokset. Johtamispositioissa toimivat henkilöt näkevät kaikkien vastuullaan olevien tiimien tulokset. Alle 5 hengen tiimien tuloksia ei näytetä sellaisenaan, vaan ne yhdistetään ylemmän tason tuloksiin. Anonymiteettiraja voi olla tätä korkeampikin, jos organisaatiosi on niin halunnut.

Meille on otettu käyttöön Vibemetrics. Miten käytän palvelua?

Saat kutsun ottaa palvelu käyttöön sähköpostitse tai tekstiviestitse. Kutsussa on linkki, jota klikkaamalla pääset suoraan vastaamaan. Muuta ei tarvita.

Vibemetrics toimii www-selaimessa kaikilla yleisimmillä päätelaitteilla: tietokoneissa, tableteissa ja älypuhelimissa. Mobiilisovellus on ladattavissa App Storesta (Apple) ja Play Storesta (Android). Windows-puhelimissa palvelu toimii selainpohjaisena sovelluksena.

Tarvitsenko käyttäjätunnuksia tai salasanoja?

Et tarvitse käyttäjätunnusta tai salasanaa. Saat aina kutsun vastata sähköpostilla tai tekstiviestillä, tai jos niin on sovittu, Teamsin tai Slackin kautta.

Voit myös luoda käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluun, mutta se ei ole välttämätöntä.

Voit käyttää palvelua myös Vibemetrics-sovelluksen kautta. Saat ladattua sen maksutta Apple Storesta ja Google Play -kaupasta. Kutsuviestissä on mukana henkilökohtainen koodi, jonka avulla sovellus tunnistaa sinut ja päästää sinut teidän palveluympäristöönne.

Miten vastaan kyselyihin?

Voit vastata kyselyihin joko sovelluksen tai selaimen kautta. Saat aina kutsun vastata, ja kutsussa oleva nappi vie suoraan vastaus- tai tulosnäkymään. Jatkuvasti auki olevaan kyselyyn (Fiilismittariin) pääset vastaamaan samalla kutsulla monta kertaa. Voit myös jättää fiiliksen milloin tahansa sovelluksen kautta.

Miten kommentointi-ominaisuus toimii?

Monissa kyselyissä on käytössä kommentointi-toiminto. Vastattuasi kysymykseen voit jättää siihen kommentin. Tulosnäkymässä näet muiden kommentit. Voit kommentoida muiden kommentteja ja näin käydä keskustelua tuloksista. Voit myös reagoida kommentteihin emojeilla ja merkitä niiden tärkeyttä peukulla. Kommentteihin voi myös vastata privana. Keskustelua ei pysty (toistaiseksi) jatkamaan vastauksen jälkeen.

Oikean puoleisesta navigaatiosta voit suodattaa kommentteja, eli katsoa jätettyjä kommentteja kysymyksittäin ja esimerkiksi sen mukaan, onko vastaus, johon kommentti on liitetty, ollut positiivinen vai negatiivinen arvio. Tämä on tehokas tapa saada nopeasti käsitys siitä, mikä organisaatiossa toimii hyvin ja mikä ei.

Voinko kirjoittaa kommenttiin mitä vain?

Kyllä voit. Sana on vapaa. Ethän kuitenkaan kirjoita mitään arkaluonteista tai epäasiallista.

Pystytäänkö kommentin kirjoittajaa jäljittämään mitenkään?

Ei, kukaan ei saa tietää kuka on antanut minkäkin kommentin. Palveluntarjoaja (eli me Vibemetricsillä) hallitsee käyttöoikeuksia ja huolehtii anonymiteetin suojasta.

Huomioithan kuitenkin, että kommentin sisältö näkyy samassa muodossa, missä sen kirjoitat.

Mitä teen, jos törmään epäasialliseen kommenttiin?

Voit merkitä kommentin epäasialliseksi, jolloin se poistuu automaattisesti. Toiminto löytyy kommenttikuplan oikeasta yläkulmasta kolmea pistettä klikkaamalla. Ilmoittaminen on anonyymiä. Organisaatiosi pääkäyttäjä voi tarvittaessa palauttaa epäasialliseksi ilmoitetut kommentit niin, että sekä kommentoijan että ilmoittajan anonymiteetti säilyy.

Pystynkö poistamaan vahingossa syöttämäni vastauksen?

Et.

Pystynkö poistamaan oman kommenttini?

Voit poistaa kommenttisi kommenttikuplan oikeassa yläkulmassa olevaa kolmea pistettä klikkaamalla.

Miten käytän tulosnäkymää?

Eri ihmisillä on erilaiset tulosnäkymät. Työntekijänä näet yleensä oman tiimisi tulokset, oman yksikkösi tulokset ja koko organisaation tulokset. Lisäksi näet yleensä henkilökohtaiset tuloksesi suhteutettuna omaan tiimiisi, koko organisatioon ja esimerkiksi muiden ammattiryhmäsi edustajien tuloksiin.

Esihenkilöt näkevät oman tiiminsä tulokset, tai jos hänellä on useita tiimejä, kaikkien tiimiensä tulokset. Keskijohto näkee kaikkien vastuullaan olevien tiimien tulokset sekä erikseen että kokonaisuutena. Ylin johto näkee kaikkien tiimien tulokset.

Alle 5 hengen tiimien tuloksia ei näytetä. Ne näkyvät vain ylemmän organisaatiotason tulosten joukossa. (Joissain organisaatioissa saattaa olla tiukempikin anonymiteettiraja.)

Miten kehitystoimenpide -ominaisuus toimii?

Joissain kyselyissä on käytössä kehitystoimenpide-ominaisuus. Kehitystoimenpiteiden asettaminen on yleensä näkyvissä esihenkilöllä, asetetut kehitystoimenpiteet näkyvät kaikilla.

Keskusteltuanne tiimissä kyselyn tuloksista voitte päättää kehityskohteista. Voitte antaa kehitystoimenpiteelle nimen ja kuvata sen lyhyesti.

Palvelu kysyy sovituin väliajoin (esimerkiksi kolmen kuukauden välein), oletteko muistaneet toimia kehitystoimenpiteen mukaisesti. Kun kehitystoimenpide on toteutunut ja uusi toimintatapa vakiintunut, voitte merkitä kehitystoimenpiteen valmiiksi.

Onko palvelun käyttäminen varmasti anonyymiä?

Palvelun käyttäminen on anonyymiä. Palveluntarjoaja hallitsee käyttöoikeuksia ja huolehtii anonymiteetin suojasta. Asia on meille erittäin tärkeä. Tietoja ei luovuteta eteenpäin eikä tilaajalle toimiteta yksittäisen vastaajan tietoja. Rikosasioissa teemme yhteistyötä poliisin kanssa, jolle meillä on velvollisuus toimittaa pyydetyt tiedot.

Haluan kysyä lisää palvelun käytöstä. Miten teen sen?

Vibemetricsin käyttäjätuki palvelee sinua sähköpostitse osoitteessa tuki@vibemetrics.com. Nettisivun oikeassa alareunassa on myös chat-palvelu, jolla voit ottaa yhteyttä meihin.

Mistä pääsen tutustumaan palvelun tietosuojaselosteeseen ja käyttöehtoihin?

Pääset tutustumaan palvelun täältä tietosuojaselosteeseen ja käyttöehtoihin.

LEAD index

Työkalu oppimiskulttuurin ja oppimisen infrastruktuurin arvioimiseksi ja kehittämiseksi.

Vibes Survey

Valmis henkilöstökysely. 5 teemaa, jotka kiteyttävät työntekijäkokemuksen.

Teidän oma tai teille räätälöity henkilöstökysely modernissa muodossa.