Johtamisen arvioinnit

Johtamisen 360-, 270- ja 180 -arvioinnit sekä johtamisperiaatteiden tai -lupausten toteutumisen arviointi tiimeittäin.

Johtamisen arvioinnit

Johtamisen 360-, 270- ja 180 -arvioinnit sekä johtamisperiaatteiden tai -lupausten toteutumisen arviointi tiimeittäin.

Johtamisen arvioinnit

Johtamisen 360-, 270- ja 180 -arvioinnit sekä johtamisperiaatteiden tai -lupausten toteutumisen arviointi tiimeittäin.

Teille räätälöity 360-arviointi

Vibemetricsillä toteutat 360 arvioinnin täysin teille räätälöidysti. Voimme käyttää olemassa olevia kysymyksiänne tai luoda teille uusia perustuen kulttuuriinne, johtamisen viitekehykseenne tai esimerkiksi arvoihinne.

Draivi360

Draivi360

Draivi360

Draivi360/270/180 selvittää esihenkilöiden kykyä johtaa valmentavalla ja sisäistä motivaatiota tukevalla tavalla

Draivi360 on luotu yhteistyössä Filosofian Akatemian kanssa. Kysymykset perustuvat sisäisen motivaation teoriaan (self-determination theory) ja Filosofian Akatemian sen pohjalta luomaan vapaus-virtaus-vastuu -malliin.

Draivi360/270/180 selvittää esihenkilöiden kykyä johtaa valmentavalla ja sisäistä motivaatiota tukevalla tavalla Draivi360 luotiin yhteistyössä Filosofian Akatemian kanssa. Kysymykset perustuvat sisäisen motivaation teoriaan (self-determination theory) ja Filosofian Akatemian sen pohjalta luomaan vapaus-virtaus-vastuu -malliin.

Johtamis-lupausten arviointi

Johtamis-lupausten arviointi

Johtamislupaukset ja johtamisen periaatteet ovat erinomainen työkalu sekä työntekijäkokemuksen määrittelemiseen ja kehittämiseen että johtamistyötä tekeville arjen ohjenuoraksi.

Lupauksista pitää kuitenkin pitää kiinni ja siksi niiden toteutumista on hyvä seurata ja vahvistaa säännöllisin väliajoin.

Johtamislupausten toteutumisen arviointi ja kehittäminen palvelevat johtajia omassa kehittymisessä, mutta se on myös koko työyhteisön työkalu kehittyä. Johtaminen ei tapahdu tyhjiössä. Se on aina proaktiivista mutta myös reaktiivista, reagointia työyhteisön toimintaan.

Siksi suosittelemme, että lähijohtajat kehittävät johtamislupausten toteutumista yhdessä tiimin kanssa.


Upeita asiakkaitamme


HUS360 -arviointi

HUS:lle on luotu oma 360-arviointi, joka perustuu HUS johtamisen viitekehykseen. Sen keskiössä on valmentava johtaminen. Kysymykset jakautuvat viiteen teemaan. Kukin arvioitava saa omat tuloksensa sekä kysymyksittäin että teemoittain analysoituna ja suhteutettuna muiden samassa ryhmässä arvioitujen tuloksiin. Tulosten tulkintaa ohjataan opastevideon avulla. Arvioitavat käsittelevät tuloksia tiiminsä sekä esihenkilönsä kanssa, ja kirjaavat kehityskohteensa HUS:n osaamisen kehittämisen hallintajärjestelmään. Arviointeja toteutetaan HUS:lla sekä "vapaasti" että osana esihenkilöiden valmennusohjelmia.

Kiinnostuitko?