Henkilöstökysely
Vibemetrics-palvelussa

In the Vibemetrics service, you can conduct any employee survey in a modern way.

Henkilöstökysely
Vibemetrics-palvelussa

In the Vibemetrics service, you can conduct any employee survey in a modern way.

Henkilöstö-kysely
Vibemetrics-palvelussa

In the Vibemetrics service, you can conduct any employee survey in a modern way.

Ready-made or customized questions

We can use your existing questions and transfer your old data to the Vibemetrics service. We also help create new questions based on your needs. You also have access to our question bank with hundreds of questions.

Results in real time directly to users

Results in real time directly to users

Results in real time directly to users

Tulokset analysoidaan automaattisesti ja reaaliaikaisesti organisaatiorakenteenne ja taustatietojenne mukaisesti.

Innostamme, osallistamme ja vastuutamme käyttäjiä henkilökohtaisilla tulosnäkymillä.

Synnytämme yhteistä ymmärrystä mahdollistamalla keskustelun tuloksista suoraan palvelussa.

Tarjoamme edistykselliset analysointityökalut, joita esihenkilöt voivat itse käyttää.


Artificial intelligence analyzes and provides action recommendations

There is a lot of data and little time. The service presents the results succinctly and provides actionable recommendations. The result view originally built for managers offers a good situational awareness in just a few seconds.

Great customers of oursHelsingin kaupungilla (henkilöstö 38 000) järjestetään joka toinen vuosi Kunta10 -henkilöstötutkimus ja joka toinen vuosi Fiilari -henkilöstötutkimus. Jälkimmäinen toteutetaan Vibemetricsin kanssa.

Fiilari-tutkimus on suunniteltu alusta alkaen yhdessä Helsingin kaupungin ja Vibemetricsin asiantuntijoiden kesken. Kyselyyn otettiin yli 100 kysymystä, joiden avulla tutkitaan yli 40 teemaa. Osa kysymyksistä ja teemoista on samoja kuin Kunta10:ssä, osa taas seuraa asioita, joita Kunta10:ssä ei ole. Teemojen taustalla olevat summamuuttujat on rakennettu yhdessä eri mitattavien asioiden painoarvo huomioiden.

Myös kyselyn tulosnäkymä luotiin yhdessä. Jokainen vastaaja saa henkilökohtaiset tuloksensa heti henkilöstökyselyyn vastaamisen jälkeen. Vibemetrics-palveluun on tuotu tuloksia edellisistä henkilöstökyselyistä ja Kunta10 -stä, jotta vertailua vuosien välillä on pystytty tekemään heti alusta alkaen.


Mikko on nörtti sanan kaikissa upeissa merkityksissä. Ennen paneutumistaan henkilöstön mittaamisen ja kuuntelemisen saloihin hän on tehnyt mittavan uran ohjelmistokehittäjänä. Erään kerran hän sai työskennellä oikein erityisen hyvän tiimin kanssa. Tällä tiimillä oli tapana seurata  projektin etenemistä koskevien mittareiden ohella fiilistä, ja fiiliksellä vieläpä näytti oleva merkittävä vaikutus siihen, miten työ eteni. Ja siitä se ajatus sitten lähti!
HUS:lla kehitetään johtamista Vibemetrics-alustalla toteutettavan “Johtamissykkeen” avulla. Johtamissykkeen kysymykset on muotoiltu selvittämään, vastaako johtaminen arjessa johtamiselle asetettuja tyylillisiä ja sisällöllisiä tavoitteita. Johtamissyke sisältää alaisille osoitetut kysymykset, tulosten näyttämisen SWOT-analyysi -tyyppisellä näkymällä, josta on helppo poimia omat vahvuudet ja kehitystarpeet, sekä kehitystoimenpiteiden asettamisen ja niiden seurannan. Johtamissyke on siis ensisijaisesti esihenkilöiden ja johtajien työkalu oman johtamisensa kehittämiseen. Työkalu toimii hyvin, sillä kyselyn tulokset paranevat koko ajan.