Tutki muutosta ja poraudu tuloksiin

Palveluun on tullut viime kuukausina paljon uusia ominaisuuksia, kuten tuloksiin porautuminen ja trendit.

Tutki muutosta

Fiilismittari™ osaa kertoa kehityksen suunnan automaattisesti. Suunta esitetään tuloksissa, kun tietoa on tarpeeksi sen laskemiseksi. Tarvitaan vähintään kaksi mittausta, jotta voimme nähdä muutoksen. Mikäli tietoa on enemmän, lasketaan trendi useamman mittauskierroksen tulosten keskiarvon perusteella. Näet aina laskentakaavan ja siinä käytetyt luvut, kun tuot hiiren kursorin trendin päälle.

Fiilismittari™ laskee trendin fiiliksistä, vastauksista, jäsenmääristä, vastausprosenteista ja muista mittaukseen liittyvistä tunnusarvoista.

Poraudu tuloksiin

Kun kysymyksestä tai teemasta on useampi mittauskierros, näkyy tuloksissa ”Avaa”-nappi, jolla voi porautua tuloksiin.

Mittauskierroksien tulokset esitetään visuaalisesti useammalla eri tavalla. Näet erilaisia kaavioita riippuen siitä, mitä asiaa tutkit. Esimerkiksi tutkittaessa vastauksia, näet ensimmäisessä kaaviossa vastauksien jakaumat mittauskierroksittain. Toinen kaavio esittää vastauksien suhteellisen jakauman.

Miten saat uudet ominaisuudet käyttöön?

Trendit ja porautuminen ovat ilmaisia kaikille käyttäjille. Voit ottaa tukeemme yhteyttä, mikäli sinulla herää kysymyksiä.