Tunteen ja pulssin mittausta Executive MBA-koulutuksessa

Tunteiden mittaus toimii erinomaisesti myös koulutuksen tukena. Tästä esimerkkiä antaa Jyväskylän yliopiston Executive MBA koulutusohjelma. Fiilismittaria käytetään tunnelmien ja edistymisen mittamiseen koko koulutuksen aikana, reaaliaikaisesti.

”Erityisesti pidän siitä, että tällä saadaan sisältöä suunnattua ja osallistujien toiveisiin reagoitua nopeasti, jo kurssipäivän aikana. Tämä ei jälkikäteen kerättävällä palautteella ole mahdollista.”

– Menestyksen Strategiat -ohjelman johtaja, Sirpa Koponen, Jyväskylän yliopisto

 

Jyväskylän yliopiston Executive MBA (Executive Master of Business Administration) on kansainvälisesti akkreditoitu, korkeatasoinen kokeneille johtajille ja asiantuntijoille suunnattu koulutusohjelma, jossa siirrytään itsensä kehittämisessä ketteryyden aikakauteen. Clipwise ja Fiilismittari toimittavat teknologisen ratkaisun, joka mahdollistaa paremmin EMBA-ohjelmaan osallistuvien oman ammatillisen kehittymisen, vaikuttavuuden mittaamisen ja edelleen osallistujan markkina-arvon kasvun. Osallistujien itsetuntemus lisääntyy ja ohjelman aikana voidaan seurata ammatillista kehittymistä sekä reagoida ohjelman aikana osallistujan kannalta kriittisiin tapahtumiin, kuten opintojen aikana tehtävien kehittämishankkeiden aihevalintaan ja rajaamiseen.

Perinteisesti mittaaminen painottuu koulutuksen loppuun, jolloin kysytään osallistujien tyytyväisyyttä koulutuksen sisältöön. Nyt osallistujien tuntemuksia voidaan seurata koko ajan. Fiilismittarilla mittaus on nopeaa, helppoa ja jatkuvaa. Jokainen voi antaa myös kirjallisia kommentteja, jotka kaikki osallistujat näkevät.

Fiilismittarin tärkeimmät ominaisuudet EMBA-koulutuksessa:

  • Antaa heti tietoa opiskelijoiden näkemyksistä haluttuun asiaan.
  • Näyttää reaaliaikaisesti, ovatko opiskelijat tyytyväisiä.
  • Voi reagoida nopeasti, jos fiilis vaikkapa huononee.
  • Lisää avoimuutta, kun opiskelijat näkevät muiden tunnelmat ja kommentit.