Arvodialogin jälkeen 93 % henkilöstöstä tuntee HUSin arvot

HUSissa lanseerattiin vuoden 2020 alussa uusi strategia ja samalla uudet arvot, joiden valintaan henkilöstö oli osallistunut. HUSin arvot ovat kohtaaminen, edelläkävijyys ja yhdenvertaisuus.

Koko henkilökunta pyydettiin mukaan yhteiseen arvokeskusteluun

Vuonna 2020 strategiatyön keskiössä oli tehdä arvot tutuiksi ja koko HUSin henkilökunta, 27 000 henkilöä, pyydettiin mukaan yhteiseen arvokeskusteluun. Sen tavoitteena oli selvittää, miten henkilöstö kokee HUSin arvot omassa työssään ja miten ne näkyvät työssä koko HUSissa ja toisaalta yksikkötasolla.

Henkilökunnalla oli mahdollisuus ottaa kantaa, kommentoida ja keskustella arvoista nimettömästi verkkopalvelussa. Näin henkilöstöllä oli mahdollisuus viestiä johdolle arvojen toteutumisesta ja niihin liittyvistä arjen haasteista.

– Tavoitteenamme oli, että jokainen huslainen tietää HUSin arvot ja tunnistaa, miten ne kytkeytyvät omaan työhön, HUSin viestintäjohtaja Elisa Tikka kertoo.

– Arvot ovat toiminnan kivijalka: ne viestivät siitä mitä varten olemme olemassa ja niistä keskusteleminen herättää jokaisen pohtimaan, onko toiminta arvojen mukaista arjessa ja toteutanko niitä työssäni. On tärkeää, että organisaation arvot resonoivat omien henkilökohtaisten arvojen kanssa, koska silloin työ koetaan merkityksellisenä, Elisa toteaa.

Arvodialogiin vastasi 31 % työntekijöistä. Se on mittava tulos ottaen huomioon haastavan ajanjakson koronavirusepidemian keskellä. Vastauksia saatiin yli 35 000 ja avoimia kommentteja yli 14 000.

– Palvelua oli helppo käyttää ja henkilökohtainen kutsu motivoi vastaamaan. Nimettömyys mahdollisti turvallisen kommentoinnin. Kiinnostusta ja kysyntää tämän kaltaiselle palvelulle oli, Elisa toteaa.

HUSin arvot koettiin henkilökohtaisesti tärkeiksi

Kommenttien perusteella välittyi ennen kaikkea kuva siitä, että ihmiset tuntevat ylpeyttä omasta ammattitaidostaan ja ovat sitoutuneita tekemään työtä potilaiden hyväksi. Lisäksi heillä on aito halu kehittää toimintaa.

Arvodialogi osoitti, että HUSin valitsemat arvot koettiin henkilökohtaisesti tärkeiksi. Suunta on siis oikea.

– Olemme löytäneet arvot, jotka tuntuvat omille. Vuoden lopussa toteutetussa henkilöstökyselyssä ilmeni, että 93 % henkilöstöstä tuntee organisaation arvot, mikä on loistava tulos. Seuraava askel on hyödyntää opittua käytännössä. Parannettavaa on aina, Elisa toteaa.

Lue lisää Vibemetricsin Arvokeskustelusta tästä.