Uusi palvelusivu

Palvelumoduulimme

Fiilismittari©

Kevyt mutta järeä työkalu työtyytyväisyyden ja työn sujuvuuden seurantaan ja kehittämiseen.

 

Vibes Survey

Modernin organisaation henkilöstökysely.
 5 teemaa, jotka kiteyttävät työntekijäkokemuksen. 

Boost

Ilon tuoja, vahvuuksien tunnistaja, kehujen jakaja, yhteisöllisyyden rakentaja.

Your Choice

Henkilöstökyselynne toteutettuna Vibemetrics alustalla. 

LEAD index

Työkalu oppimiskulttuurin arvioimiseen ja kehittämiseksi. 

Johtamisen kehittäminen

Johtamisen arviointi 360-palautteilla tai tiimeittäin.

 

Arvodialogi

Työkalu organisaation arvojen toteutumisen arvioimiseksi ja vahvistamiseksi.

Pulssi

Lyhyiden pulssikyselyiden toteuttaminen Vibemetrics alustalla.

 

Autamme oivaltamaan

Monipuoliset ja edistykselliset analysointityökalumme mahdollistavat tietoon porautumisen. Tiimit ja esihenkilöt voivat itse esimerkiksi tutkia kysymysten välisiä korrelaatioita ja vastausten trendejä.

 

Koska tietoa on paljon, olemme kehittäneet palvelu nostamaan esiin kullekin tulospalvelun käyttäjällemerkityksellisiä asioita. Palvelu myös oppii kunkin organisaation toiminnasta, ja osaa sen perusteella poimia ja kiinnittää huomion yhä oivaltavammin tärkeisiin kehityskulkuihin.

 

Ylimmän johdon kojelauta yhdistää tuloksia ja poimintoja kaikista organisaatiossa käynnissä olevista kyselyistä.

Korostamme koko työyhteisön oppimista

Mielestämme kyselyt ovat koko työyhteisön työkalu yhteisen ymmärryksen synnyttämiseen ja organisaation kehittämiseen. Siksi meistä on tärkeää, että tulokset esitetään suoraan työntekijöille. Tulosten suoraan esittäminen mahdollistaa myös nopean asioihin tarttumisen tiimeissä.

 

Palvelualustallamme voi keskustella tuloksista. Tämä mahdollistaa merkittävästi syvemmän ymmärryksen syntymisen kuin pelkkä kysymykseen vastaaminen numeerisella asteikolla. Alusta mahdollistaa, että keskusteluun voi osallistua jokainen työyhteisön jäsen organisaation koosta ja henkilön fyysisestä sijaintipaikasta riippumatta. 

 

Palvelu ohjaa tiimit keskustelemaan tuloksista ja asettamaan kehitystoimenpiteitä, ja kysyy niiden toteutumisesta sovituin väliajoin. Koko organisaatio pääsee seuraamaan, miten kehitystoimenpiteet toteutuvat ja mitä asioita eri puolilla organisaatiota kehitetään.

benefit 1

A short description of the benefit.

benefit 2

A short description of the benefit.

benefit 3

A short description of the benefit.

benefit 4

A short description of the benefit.

Client Testimonials

“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name
“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name
“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name

A Title to Turn the Visitor Into a Lead

This is your chance to emphasize why the visitor should contact you right now.