Fiilismittari™ Kehu

Kannusta, kehu ja kiitä.

Vibemetrics Kehun avulla voidaan lisätä työyhteisössä säännöllistä positiivista palautetta.

Kehu on Fiilismittari™ -palvelun lisätoiminto, jota voi käyttää myös itsenäisenä palveluna.


Fiilismittari™ Kehu-palvelu on hyvin yksinkertainen ja helppo tapa ilahduttaa kollegaa, esimiestä tai tiimiä. Palvelussa valitaan emoji ja kirjoitetaan positiivinen palaute ihmiselle henkilökohtaisesti tai koko tiimille. Kommenttiin voi liittää halutessaan oman nimen, jotta tiedetään kuka palautteen antaa. Tulokset ja kommentit ovat kaikkien nähtävillä. 

Kiittäminen on tärkeä osa työkulttuurin johtamisessa. On olennaista nimetä teot, jotka ovat arvokkaita kulttuurin näkökulmasta ja palkita niistä. Palvelussa voidaan valita yrityksen arvojen ja kulttuurin mukaiset teemat ja pelillistää kehujen ja kiitosten antamista. On tärkeää, että ihmiset tietävät, mistä palkintoja jaetaan.

Etätiimityö on arkea monelle. Kun viestimme digiyhteyksien välityksellä, tunteet välittyvät huonosti. Myös palautteen antoon ja vuorovaikutukseen tarvitaan uusia työkaluja ja erilaisia kanavia.

Työhyvinvoinnin kehittämisessä on tärkeää korostaa myönteisiä voimavaroja. Työssä tarvitaan innostusta ja iloa. Vibemetrics-palveluissa johtoajatuksena on tuoda työkaluja arkeen, joilla voidaan kehittää työhön vaikuttavia myönteisiä tekijöitä kuten vaikuttamisen mahdollisuutta, kuulluksi tulemista, sosiaalista tukea, ryhmän yhtenäisyyttä sekä innovatiivista ilmapiiriä. Lue lisää miten positiivinen huomio on hyvän tiimityön polttoaine.

 

Miten saan palvelun käyttöön?