Arvokeskustelu

Tuo arvot arjen teoiksi


Arvot ovat yrityskulttuurin sydän. Vibemetrics Arvokeskustelun avulla voit seurata arvojen toteutumista vertaamalla organisaatiosi arvoja ja työntekijöiden kokemusta niiden toteutumisesta käytännössä.

Osallistujat voivat ehdottaa arvoa, äänestää sen puolesta tai arvioida ja jakaa esimerkkejä arvon toteutumisesta käytännössä.

Voit helposti verrata tiimi-, yksikkö tai organisaatiotasoja. Saat tärkeää tietoa siitä, kuinka hyvin organisaatiosi arvot resonoivat työntekijöidesi arjessa.

Kohdennetut kysymykset ja reaaliaikainen, avoin dialogi auttavat sinua edistämään arvojen mukaista käyttäytymistä. Kiinnittämällä huomiota arvojen toteutumiseen rakennat aidon ja vetovoimaisen yrityskulttuurin.

Asiakascase: Finavia

”Meidän tavoitteenamme oli uudistaa malli, miten ihmiset voivat osallistua meidän työtä ohjaaviin arvoihimme”, kertoo Head of HR Sami Laine Finavialta.

Finavian johto on muuttanut tavan keskustella yrityksen arvoista. Henkilöstö on otettu aktiivisesti mukaan keskusteluun. Vuoden 2018 alusta Finavia päätti ottaa käyttöön digitaalisen alustan, jossa henkilöstö voi äänestää arvoista, keskustella niistä, ehdottaa uusia arvoja ja kertoa, miten arvot toteutuvat.

finavia arvokeskustelun tulokset 2018
Vuoden 2018 arvokeskustelun tulokset lukuina.

Arvokeskusteluun kutsuttiin osallistumaan koko Finavian henkilökunta, noin 1100 työntekijää. Palvelussa tulokset esitetään Finavian organisaatiorakenteen mukaisesti niin, että työntekijä näkee oman yksikkönsä tulokset ja voi tutustua myös koko organisaation tuloksiin.

Lue lisää miten Finavian arvokeskustelu antoi työntekijöille uudenlaisen mahdollisuuden osallistua.

Kiinnostaako kuulla lisää?