OAJ Fiilismittari on OAJ:n jäsenilleen tarjoama palvelu, joka kartoittaa opetusalan ammattilaisten työhyvinvointia. Mittarin käyttäjät saavat viikoittain väittämän, johon vastataan sopivaa vastausta painamalla sekä halutessa myös avoimella kommentilla. Mittari auttaa käyttäjäänsä ymmärtämään ja seuraamaan oman työhyvinvointinsa rakentumista ja tarjoaa vinkkejä työhyvinvoinnin vahvistamiseen. Fiilismittarista saatavaa tietoa käytetään myös edunvalvonnan ja vaikuttamisviestinnän tukena. Tuloksista viestitään myös OAJ:n työsuojeluvaltuutettujen työsuojelukirjeissä.

 

Tammikuun 2023 teema

 

Tammikuun teema on työyhteisö. Työyhteisöön liittyvät asiat ovat keskeisiä työhyvinvoinnille. Erityisesti opettajien työhyvinvointia koskevissa tutkimuksissa on huomattu, että työyhteisön tuki on tärkeä tekijä opettajien jaksamisessa ja työn mielekkyyden kokemuksessa.

Työyhteisö-teema on jaettu kahteen alateemaan: työyhteisön toimintamalleihin ja yksilön kokemukseen työyhteisön jäsenyydestä, Ilmapiiristä ja psykologisesta turvallisuudesta. Keväällä Fiilismittari tarttuu näistä ensimmäiseen: työyhteisön toimintamalleihin. Toiseen alateemaan tartutaan syksyllä 2023.

Työyhteisön toimintamalleja tullaan tammikuussa kartoittamaan seuraavien kysymysten avulla:

  1. Onko työyhteisöllä sovittuja toimintatapoja käsitellä ristiriitatilanteita?
  2. Kokevatko vastaajat saavansa tukea ja apua työyhteisöiltään?
  3. Pääsevätkö opetusalan ammattilaiset vaikuttamaan työtään koskeviin päätöksiin?

Tulokset

  1. Onko työyhteisöllä sovittuja toimintatapoja käsitellä ristiriitatilanteita?

Vastaukset tähän kysymykseen jakautuivat karkeasti ottaen tasan.

 

49% vastaajista on joko samaa tai jossain määrin samaa mieltä siitä, että työpaikalla on sovittuja tapoja käsitellä ristiriitatilanteita. Asioihin pyritään tarttumaan heti. Keskustelua käydään asianosaisten kanssa tai tiimeissä, ja tarvittaessa esihenkilön läsnäollessa. Toimintamallien toteutus on välillä vaihtelevaa. Ohjeistuksia on saatavilla. Käytännön tilanteissa ei voi kuitenkaan ottaa valmista ratkaisua hyllyltä vaan vuorovaikutustaidot ovat avainasemassa. Aikuisten väliset ristiriidat jäävät useammin käsittelemättä kuin lasten väliset asiat. Ulkopuolista tukea, mm. työsuojelusta tai työnohjausta, on saatavilla tarvittaessa.

50% vastaajista on sitä mieltä, että työpaikalla ei ole juurikaan tai ei ole ollenkaan sovittuja tapoja käsitellä ristiriitatilanteita. Ristiriitoja ei käsitellä tai niiden olemassaoloa ei tunnusteta. On vaikenemisen kulttuuri. Taitoja konfliktien käsittelylle ei ole. Vaikka toimintamallit olisi kirjattu, ne eivät toteudu käytännössä. Johtamisessa on ongelmia. Oppilaiden ristiriitatilanteisiin löytyy ratkaisumalleja. Väsymys vaikuttaa halukkuuteen edes lähteä ratkomaan ongelmia.

 

Helmikuun 2023 teema

 

Helmikuun teema on johtaminen. Johtamisella on merkittävä rooli työhyvinvoinnin kehittämisessä. Esihenkilötyöllä rakennetaan työnteon puitteet ja tuetaan työn sujumista sekä onnistumista. Tutkimustulosten valossa johtamisen koetaan toteutuvan epätasaisesti opetusalalla ja esihenkilötyö koetaan opetusaloilla hieman heikommaksi kuin suomalaisessa työelämässä keskimäärin. (Lähde Opetusalan työolobarometri 2021.)

Johtamisen teemaan tullaan helmikuussa tarttumaan seuraavien kysymysten avulla:

  1. Kokevatko opetusalan ammattilaiset, että heidän esihenkilönsä tukee heitä heidän työssään? 
  2. Kokevatko opetusalan ammattilaiset, että heidän esihenkilönsä on kannustava?
  3. Ovatko opetusalan ammattilaiset käyneet kehityskeskustelun esihenkilönsä kanssa viimeisen 12kk aikana?