Employee survey also reveals why people change jobs

Nov 28, 2022

Written By

Karoliina Jarenko

In many fields, there is a shortage of labor, and efforts are made to retain good employees by all means. Information about what makes people leave their jobs is invaluable to the employer. Did you know that your organization's employee surveys can provide information on why people change jobs?

The competition for good employees is tougher than ever. Changing jobs is culturally accepted and seen in a positive light. People contemplate what kind of life they want to live and seek work that supports their goals. It is said that skilled professionals can almost dictate the terms of their employment.

Employers feel this shift firsthand. In many fields, the biggest obstacle to growth is considered to be the challenge of securing good workforce. Turnover also directly impacts the bottom line: the cost of replacing an employee averages 10 months’ salary. 

Employers want to know what prompts people to leave and if turnover can be reduced. Employee surveys can shed light on the reasons for turnover and help in employee retention.

Employee surveys are an untapped data bank for finding turnover reasons.

Employee surveys are an untapped data bank for finding turnover reasons.

Vastaamattomuus voi signaloida lähtöaikeista

Useissa tapauksissa henkilöstökyselyyn vastaamattomuus lisää todennäköisyyttä sille, että työntekijä tulee vaihtamaan työpaikkaa. Usein jos ihminen ei ole sitoutunut työpaikkaansa, hän ei jaksa nähdä vaivaa työpaikan henkilöstökyselyihin vastaamiseen. Jos analyysin perusteella tiedetään tällainen yhteys, on mahdollista yrittää puuttua asiaan.

Esimerkki: Analyysin perusteella organisaatiossa niiden, jotka eivät vastaa henkilöstökyselyyn, todennäköisyys lähteä organisaatiosta on 5-kertainen kyselyyn vastanneiden nähden. Kyselyyn vastaamattomiin henkilöihin päätetään käyttää kohdennettua viestintää, jonka tarkoitus on avata vuoropuhelua ja sitouttaa työntekijöitä.


Syyt lähdön taustalla

Henkilöstökyselyjä analysoimalla voidaan tehdä johtopäätöksiä työntekijöiden poistumisten syistä. Kun tutkitaan organisaatiosta poistuneiden henkilöiden aiemmin antamia henkilöstökyselyvastauksia, voidaan analysoida, nouseeko aineistosta esille syitä, miksi henkilöt ovat mahdollisesti halunneet vaihtaa työpaikkaa. Analyysi tehdään tutkimalla, miten tulokset sekä kommentit eroavat poistuneiden ja nykyisen henkilöstön välillä. 

Esimerkki: Organisaatiosta lähteneitä yhdistää sen johtamisen kritisointi. Organisaation johtamista päätetään tarkastella tarkemmin ja panostaa sen kehittämiseen.


Miten asiaan voi tulevaisuudessa vaikuttaa?

Analyysin perusteella on mahdollista ennakoida ja sitouttaa työntekijöitä organisaatioon. Viestintää voidaan kohdentaa juuri heihin, jotka ovat analyysin perusteella niin sanottua riskiryhmää, eli mahdollisesti lähtöä organisaatiosta suunnittelevia. Ihmisen mieli toimii niin, että jos hänet saakin vastaamaan henkilöstökyselyyn esimerkiksi kohdennetun viestinnän avulla, se on aina psykologinen sitoumus. Tällöin työntekijä kontribuoi työpaikan rakentamiseksi ja ottaa ehkä yhden pienen askeleen taaksepäin työpaikan vaihtoprosessissaan. Luonnollisesti on myös hyvä puuttua ihmisten esiin nostamiin epäkohtiin, jotta halukkuus pysyä talossa kasvaa. Myös jo organisaation jättäneiden poistumisten syiden analysointi on erittäin arvokasta ja voi tuoda esiin kehityskohteita, joihin pureutumalla voidaan luoda organisaatiosta parempi ja pitokykyisempi työpaikka.

Me Vibemetricsillä voimme etsiä syitä Sinun organisaatiosi vaihtuvuuden taustalla henkilöstökyselyjä analysoimalla. Tieto mahdollistaa tarttumisen – mutta muista tarttua.

In many fields, there is a shortage of labor, and efforts are made to retain good employees by all means. Information about what makes people leave their jobs is invaluable to the employer. Did you know that your organization's employee surveys can provide information on why people change jobs?

Employee survey also reveals why people change jobs

Nov 28, 2022

Written By

Karoliina Jarenko

The competition for good employees is tougher than ever. Changing jobs is culturally accepted and seen in a positive light. People contemplate what kind of life they want to live and seek work that supports their goals. It is said that skilled professionals can almost dictate the terms of their employment.

Employers feel this shift firsthand. In many fields, the biggest obstacle to growth is considered to be the challenge of securing good workforce. Turnover also directly impacts the bottom line: the cost of replacing an employee averages 10 months’ salary. 

Employers want to know what prompts people to leave and if turnover can be reduced. Employee surveys can shed light on the reasons for turnover and help in employee retention.

Employee surveys are an untapped data bank for finding turnover reasons.

Vastaamattomuus voi signaloida lähtöaikeista

Useissa tapauksissa henkilöstökyselyyn vastaamattomuus lisää todennäköisyyttä sille, että työntekijä tulee vaihtamaan työpaikkaa. Usein jos ihminen ei ole sitoutunut työpaikkaansa, hän ei jaksa nähdä vaivaa työpaikan henkilöstökyselyihin vastaamiseen. Jos analyysin perusteella tiedetään tällainen yhteys, on mahdollista yrittää puuttua asiaan.

Esimerkki: Analyysin perusteella organisaatiossa niiden, jotka eivät vastaa henkilöstökyselyyn, todennäköisyys lähteä organisaatiosta on 5-kertainen kyselyyn vastanneiden nähden. Kyselyyn vastaamattomiin henkilöihin päätetään käyttää kohdennettua viestintää, jonka tarkoitus on avata vuoropuhelua ja sitouttaa työntekijöitä.


Syyt lähdön taustalla

Henkilöstökyselyjä analysoimalla voidaan tehdä johtopäätöksiä työntekijöiden poistumisten syistä. Kun tutkitaan organisaatiosta poistuneiden henkilöiden aiemmin antamia henkilöstökyselyvastauksia, voidaan analysoida, nouseeko aineistosta esille syitä, miksi henkilöt ovat mahdollisesti halunneet vaihtaa työpaikkaa. Analyysi tehdään tutkimalla, miten tulokset sekä kommentit eroavat poistuneiden ja nykyisen henkilöstön välillä. 

Esimerkki: Organisaatiosta lähteneitä yhdistää sen johtamisen kritisointi. Organisaation johtamista päätetään tarkastella tarkemmin ja panostaa sen kehittämiseen.


Miten asiaan voi tulevaisuudessa vaikuttaa?

Analyysin perusteella on mahdollista ennakoida ja sitouttaa työntekijöitä organisaatioon. Viestintää voidaan kohdentaa juuri heihin, jotka ovat analyysin perusteella niin sanottua riskiryhmää, eli mahdollisesti lähtöä organisaatiosta suunnittelevia. Ihmisen mieli toimii niin, että jos hänet saakin vastaamaan henkilöstökyselyyn esimerkiksi kohdennetun viestinnän avulla, se on aina psykologinen sitoumus. Tällöin työntekijä kontribuoi työpaikan rakentamiseksi ja ottaa ehkä yhden pienen askeleen taaksepäin työpaikan vaihtoprosessissaan. Luonnollisesti on myös hyvä puuttua ihmisten esiin nostamiin epäkohtiin, jotta halukkuus pysyä talossa kasvaa. Myös jo organisaation jättäneiden poistumisten syiden analysointi on erittäin arvokasta ja voi tuoda esiin kehityskohteita, joihin pureutumalla voidaan luoda organisaatiosta parempi ja pitokykyisempi työpaikka.

Me Vibemetricsillä voimme etsiä syitä Sinun organisaatiosi vaihtuvuuden taustalla henkilöstökyselyjä analysoimalla. Tieto mahdollistaa tarttumisen – mutta muista tarttua.