Stay on pulse and react immediately

Oct 31, 2022

Written By

Karoliina Jarenko

Tens of thousands of Finns are absent from work today due to work exhaustion. For some of them, a long road lies ahead, leading to the prospect of transitioning to disability pension. Early intervention could avoid enormous amounts of human suffering and costs. If management should invest in something, it should be in staying in tune with the continuous pulse of the work community and reacting quickly.

Uupumuksen lisääntyminen on yksi huolestuttavimmista työelämän ilmiöistä. TTL:n Miten Suomi voi? -raportin mukaan työuupumusoireilu on lisääntynyt viimeisen parin vuoden aikana. Heikointa työhyvinvointi on nuorimmilla, alle 36-vuotiailla työntekijöillä. Tämä ei lupaa hyvää tulevaisuudelle.

Työterveyspsykologi, Heltin Tanja Lappi julkaisi muutama kuukausi sitten kirjan “Eroon työuupumuksesta – Jaksamisen johtaminen työpaikoilla”. Hänen pääviestinsä on selvä: useisiin ongelmiin löytyy ratkaisu työpaikoilla, mutta työyhteisö ei vain puutu tai osaa puuttua niihin. Tähän haluamme lisätä yhden tärkeän huomion, jonka olemme oppineet Fiilismittaristamme. 

Vibemetricsin Fiilismittari on anonyymi ja reaaliaikainen digitaalinen palvelu ihmisten kuuntelemiseen ja osallistamiseen, keino pysyä kärryillä siitä, mitä organisaatiossa on meneillään ja mitä työntekijöiden mielessä liikkuu. Fiilismittarin mittausosio koostuu hymy-/yrmynaaman valinnasta sekä avokommenttikentästä.

Perfect psychological safety is a daydream

Perfect psychological safety is a daydream

Perfect psychological safety is a daydream

Olemme oppineet, että anonymiteetti on todella tärkeää asioiden esille nostamiseksi. Tänä päivänä puhutaan paljon yhteisöllisyydestä, psykologisesta turvallisuudesta ja yhteisö-ohjautuvista organisaatioista, joissa ihmisten periaatteessa pitäisi pystyä sanomaan avoimesti ja julkisesti lähes mitä vain joutumatta pelkäämään seuraamuksia. Tämä ei ole todellisuutta nyt, eikä se tule sitä koskaan olemaan. Työelämään on sisäänkirjoitettu niin paljon kilpailua, painetta ja sosiaalisia kommervenkkejä, että täydellinen psykologinen turvallisuus on päiväunta.

Siksi mahdollisuus tuoda esiin työyhteisöön ja työn organisointiin liittyviä huomioita anonyymisti on avain henkilöstön kuuntelemiseen ja organisaation yhdessä kehittämiseen.