The meaning and processing of values – case Fennia

Dec 12, 2022

Written By

Vilma Tukia

Values are the heart of corporate culture and they exist for people. When personal values align with the company's values, it creates an emotional bond to the work and meaningfulness to the job. This autumn, Fennia conducted a values discussion where employees were able to express their meaningful values. The result will be the announcement of Fennia's new values.

According to McKinsey's research, the needs and desires of employees for the employee experience have changed due to the coronavirus pandemic. People increasingly expect to experience meaning in their work, and for their own life purposes and their employer's "purpose" to be aligned. Employees want to feel empowered and want to be seen as significant contributors within their organizations. 

The experience of meaningfulness is strongly related to values. Values define everyday actions and the realization of values is experienced in everyday situations. Employees who feel that their organization's values are aligned with their own values are more likely to stay in the organization. Value conflicts at work easily cause negative emotions and stress, and make performance more difficult. 

Many acknowledge the important significance of values, but as Forbes' Brent Gleeson writes, deeply embedding values into the organization's culture is "a whole different matter." Values should be the foundation of the organizational culture – but for this to be the case, employees need to feel a personal connection to the values.

 

Fennia based its values work on value congruence

When Fennia began updating its strategy, it was seen as natural to also examine the company's value base, from which everything is derived. The aim was to investigate whether the company's current values and cornerstones of operations were up to date. Working with values started from the grassroots level, as the first step was to ask what the staff thought about Fennia's existing values, and to ask employees about the values that were personally meaningful to them.

Vibemetrics enabled people to express what they themselves think and what is important to them. This was an important starting point for a values discussion - that everyone could initially consider their position at a suitable time before moving on to a larger context.

Vibemetrics enabled people to express what they themselves think and what is important to them. This was an important starting point for a values discussion - that everyone could initially consider their position at a suitable time before moving on to a larger context.

Vibemetrics enabled people to express what they themselves think and what is important to them. This was an important starting point for a values discussion - that everyone could initially consider their position at a suitable time before moving on to a larger context.

kertoo Fennian HR-tiimin vetäjä Marianna Rantala.

Arvodialogin lopputulemat, eli mitkä asiat olivat fennialaisille tärkeitä, käytiin yhteisessä tilaisuudessa läpi. Keynote-puhuja viritteli ihmisten mieliä uudelleen arvoteemaan ja improvisaatioteatteri Kolina oli värittämässä arvotarinaa sekä tuomassa teemaan liittyen tunnereaktioita, hauskuutta ja keveyttä. Fennialaisille annettiin mahdollisuus puhua arvoista keskenään livenä ja äänestää top-arvoista – mitkä arvot resonoivat vielä siinä hetkessä kaikkein vahvimmin. Arvoja käsiteltiin ja niitä pureksittiin hyvin monenlaisista näkökulmista.

Tilaisuuden jälkeen arvojen työstäminen jatkui ja Fennian uudet arvot julkistetaan pian. Fennian henkilöstöjohtaja Anu Nurro näkee arvojen arkeen viemisen ja arvotyöskentelyn jatkon lupaavana:

”Arvoista tulee ohjenuora, aidosti meidän tapa toimia. Ensi vuoden aikana meidän on tarkoitus viedä arvot suorituksen johtamisen ja osaamisen johtamisen prosesseihin, rekrytointeihin ja työnantajakuvaan sekä meidän sisäisiin keskusteluihin, esimerkiksi talentti-asioihin. Meillä on hirveän hyvä mahdollisuus tehdä arvoista aidosti eläviä.”

Kun arvot on päästy viemään organisaation arkeen ja prosesseihin, tarkoituksena on mitata Vibemetricsin avulla työntekijöiden kokemusta siitä, miten arvot ovat uineet yhtiön tapoihin ja omiin tapoihin. 

Arvodialogin myötä arvot tulevat yleensä työntekijöille hyvin tutuiksi: aiemmasta blogistamme voit lukea, kuinka HUSin arvodialogin jälkeen 93 % organisaation henkilöstöstä tunsi HUSin arvot.

Arvot ohjaavat kaikkea toimintaa organisaatiossa ja arvoyhdenmukaisuus on todella tärkeä kriteeri hyvän työpaikan luomisessa. Ihmiset sitoutuvat työpaikkaansa, kun kokevat arvojen olevan yhdenmukaisia omiensa kanssa. Arvojen huolellisella integroinnilla strategiaan, missioon ja tavoitteisiin näyttää olevan lisäksi suora vaikutus tulokseen.

Vibemetricsin Arvokeskustelun avulla parannat organisaatiosi arvo-ohjautuvuutta niin, että lopputuloksena syntyvät arvot ovat työntekijöille aidosti merkityksellisiä ja organisaatiosi tavoitteita tukevia.


Jutun kuvassa Fennian Ihmiset ja kulttuuri – yksikkö.