Uusi keino työyhteisön boostaamiseen

29.5.2023

Written by

Karoliina Jarenko

Työpaikoilla tehdään valtavasti työtä, joka jää virallisten työnkuvien ulkopuolelle. Iso osa tästä työstä on kriittistä: ilman sitä organisaatio ei toimisi. Vaikka tilanne on tiedostettu jo pitkään, meillä ei ole ollut työkaluja piilotyön esiin tuomiseen ja siitä kiittämiseen. Nyt on. Tässä blogissa kerrotaan, miten OAJ Gradian toimesta Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiassa otettiin käyttöön Vibemetricsin Boost ja annettiin kevään 2023 aikana 1050 tunnustusta arvokkaasta, aiemmin piiloon jääneestä työstä.

Keneltä teillä saa parhaat neuvot asiakastapaamisiin? Kuka teillä on mestari pitämään vaikeatkin keskustelut rakentavana? Kenen läsnäollessa yhteiset kahvihetket muuttuvat lämminhenkisiksi ja elävöittäviksi? Kuka teillä muistuttaa taukoliikunnasta ja vetää muutaman minuutin jumpat kokousten välissä? Keneltä haet henkistä tukea tiukan paikan tullen?

Kaikki tämä työ on äärettömän arvokasta organisaatioiden ja työyhteisöjen toimivuuden kannalta, mutta sitä ei ole kirjattu yhteenkään työnkuvaan. Työn tekevät ne, jotka huomaavat tarpeen ja haluavat nähdä vaivan sen täyttämiseksi. Usein toimeen tarttuvat ihmiset, joille kyseinen aihe on sisäisesti motivoiva ja luontainen vahvuus. He omatoimisesti lisäävät näitä elementtejä työnkuvaansa ja hoitavat ne autonomisesti kenenkään pyytämättä – usein jopa kenenkään huomaamatta. Ja usein vailla suurempaa kiitosta. 

Se, että työ tehdään oma-aloitteisesti ja sisäisesti motivoituneesti ei millään tavalla tietenkään vähennä työn arvoa. Oma-aloitteisuus ei myöskään vaikuta siihen, etteivätkö kyseiset ihmiset ilahtuisi taikka tuntisi itseään arvostetuiksi, mikäli heidän työnsä noteerattaisiin ja sen merkitys todettaisiin julkisesti. Arvostetuksi tuleminen vaikuttaa suoraan oikeudenmukaisuuden kokemukseen, luottamukseen, yhteisöllisyyden tunteeseen ja haluun toimia yhteisön parhaaksi. Itse asiassa on niin, että jos haluamme ihmisten tarkastelevan kokonaiskuvaa ja tarttuvan toimeen siellä missä kokevat sen olevan tarpeellista, olisi meidän kehitettävä kykyämme tunnistaa tätä piilotyötä, nostaa se esiin ja kiittää siitä. 

”Jos haluamme ihmisten tarttuvan oma-aloitteisesti toimeen siellä missä kokevat sen olevan tarpeellista, olisi meidän kehitettävä kykyämme tunnistaa tätä piilotyötä, nostaa se esiin ja kiittää siitä.”

”Jos haluamme ihmisten tarttuvan oma-aloitteisesti toimeen siellä missä kokevat sen olevan tarpeellista, olisi meidän kehitettävä kykyämme tunnistaa tätä piilotyötä, nostaa se esiin ja kiittää siitä.”

Tätä varten on luotu Vibemetrics Boost. Se otettiin käyttöön Gradiassa helmikuussa 2023 Fiilismittarin lisänä Kohti astetta parempaa työhyvinvointia Gradiassa -hankkeen toimesta. Hanketta hallinnoi OAJ Gradia ja sitä rahoitti OAJ:n työhyvinvointirahasto. Boostien aiheet on valittu antamaan tunnustusta työilmapiirin ja työkulttuurin kehittämisestä. Osa boosteista on luotu puhtaasti ilahduttamaan. Tällainen on esimerkiksi “muuten vaan mahtavan tyypin” tunnustus. 

Boosteja on aina viisi kullekin kuukaudelle ja niitä voi jakaa niin monta kuin haluaa. Boostit annetaan anonyymisti, joten niitä ei voi käyttää kiitollisuudenvelan rakentamiseen tai politikointiin. Boostit tupsahtavat sähköpostilaatikkoon kerran päivässä, ja Boosti-portaalista näkee kaikki kyseisessä kuussa kertyneet boostit yhdellä silmäyksellä. Tämä synnyttää oivalluksia omasta roolista työyhteisössä ja nostaa ehkä jopa esiin vahvuuksia ja ominaisuuksia, joita ei ole itse aiemmin ajatellut. 

Edellä mainitun työhyvinvointihankkeen vetäjä Birgitta Mannila ja työsuojeluvaltuutetut Markku Suominen ja Ulla Koukkari-Anttonen ovat olleet tyytyväisiä Boost-palveluun. Lähes kaikki boostatut ovat ilahtuneet saamistaan kehuista. ”Oli hienoa saada kokeilla uutta kannustavaa työkalua omassa työyhteisössä kevään ajan. Ilahduttamista ei työyhteisöissä ole koskaan liikaa”, toteaa Mannila. Suominen ja Koukkari-Anttonen kiittävät Boost-palvelun anonymiteettia ja sitä, että palvelu toimii isossa työyhteisössä sujuvasti. ”Toivomme, että olemme voineet tämän avulla antaa kollegoille hyvää mieltä ja sitä kautta jaksamista arjen keskellä”, sanoo Koukkari-Anttonen. Valmiiden boostien lisäksi olisi kiva saada mukaan avoin boosti, jonka jokainen voisi itse laatia ja kohdentaa suoraan haluamalleen henkilölle”, ehdottaa Suominen. 

Avoin Boosti on nyt kehitysputkessa. Kiitos Gradialle hyvästä vinkistä 🙂 

Lue lisää Boostista nettisivultamme tai varaa suoraan aika, niin laitetaan Boost pystyyn myös teidän organisaatioon. 

Työpaikoilla tehdään valtavasti työtä, joka jää virallisten työnkuvien ulkopuolelle. Iso osa tästä työstä on kriittistä: ilman sitä organisaatio ei toimisi. Vaikka tilanne on tiedostettu jo pitkään, meillä ei ole ollut työkaluja piilotyön esiin tuomiseen ja siitä kiittämiseen. Nyt on. Tässä blogissa kerrotaan, miten OAJ Gradian toimesta Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiassa otettiin käyttöön Vibemetricsin Boost ja annettiin kevään 2023 aikana 1050 tunnustusta arvokkaasta, aiemmin piiloon jääneestä työstä.

Uusi keino työyhteisön boostaamiseen

29.5.2023

Written by

Karoliina Jarenko

Keneltä teillä saa parhaat neuvot asiakastapaamisiin? Kuka teillä on mestari pitämään vaikeatkin keskustelut rakentavana? Kenen läsnäollessa yhteiset kahvihetket muuttuvat lämminhenkisiksi ja elävöittäviksi? Kuka teillä muistuttaa taukoliikunnasta ja vetää muutaman minuutin jumpat kokousten välissä? Keneltä haet henkistä tukea tiukan paikan tullen?

Kaikki tämä työ on äärettömän arvokasta organisaatioiden ja työyhteisöjen toimivuuden kannalta, mutta sitä ei ole kirjattu yhteenkään työnkuvaan. Työn tekevät ne, jotka huomaavat tarpeen ja haluavat nähdä vaivan sen täyttämiseksi. Usein toimeen tarttuvat ihmiset, joille kyseinen aihe on sisäisesti motivoiva ja luontainen vahvuus. He omatoimisesti lisäävät näitä elementtejä työnkuvaansa ja hoitavat ne autonomisesti kenenkään pyytämättä – usein jopa kenenkään huomaamatta. Ja usein vailla suurempaa kiitosta. 

Se, että työ tehdään oma-aloitteisesti ja sisäisesti motivoituneesti ei millään tavalla tietenkään vähennä työn arvoa. Oma-aloitteisuus ei myöskään vaikuta siihen, etteivätkö kyseiset ihmiset ilahtuisi taikka tuntisi itseään arvostetuiksi, mikäli heidän työnsä noteerattaisiin ja sen merkitys todettaisiin julkisesti. Arvostetuksi tuleminen vaikuttaa suoraan oikeudenmukaisuuden kokemukseen, luottamukseen, yhteisöllisyyden tunteeseen ja haluun toimia yhteisön parhaaksi. Itse asiassa on niin, että jos haluamme ihmisten tarkastelevan kokonaiskuvaa ja tarttuvan toimeen siellä missä kokevat sen olevan tarpeellista, olisi meidän kehitettävä kykyämme tunnistaa tätä piilotyötä, nostaa se esiin ja kiittää siitä. 

”Jos haluamme ihmisten tarttuvan oma-aloitteisesti toimeen siellä missä kokevat sen olevan tarpeellista, olisi meidän kehitettävä kykyämme tunnistaa tätä piilotyötä, nostaa se esiin ja kiittää siitä.”

Tätä varten on luotu Vibemetrics Boost. Se otettiin käyttöön Gradiassa helmikuussa 2023 Fiilismittarin lisänä Kohti astetta parempaa työhyvinvointia Gradiassa -hankkeen toimesta. Hanketta hallinnoi OAJ Gradia ja sitä rahoitti OAJ:n työhyvinvointirahasto. Boostien aiheet on valittu antamaan tunnustusta työilmapiirin ja työkulttuurin kehittämisestä. Osa boosteista on luotu puhtaasti ilahduttamaan. Tällainen on esimerkiksi “muuten vaan mahtavan tyypin” tunnustus. 

Boosteja on aina viisi kullekin kuukaudelle ja niitä voi jakaa niin monta kuin haluaa. Boostit annetaan anonyymisti, joten niitä ei voi käyttää kiitollisuudenvelan rakentamiseen tai politikointiin. Boostit tupsahtavat sähköpostilaatikkoon kerran päivässä, ja Boosti-portaalista näkee kaikki kyseisessä kuussa kertyneet boostit yhdellä silmäyksellä. Tämä synnyttää oivalluksia omasta roolista työyhteisössä ja nostaa ehkä jopa esiin vahvuuksia ja ominaisuuksia, joita ei ole itse aiemmin ajatellut. 

Edellä mainitun työhyvinvointihankkeen vetäjä Birgitta Mannila ja työsuojeluvaltuutetut Markku Suominen ja Ulla Koukkari-Anttonen ovat olleet tyytyväisiä Boost-palveluun. Lähes kaikki boostatut ovat ilahtuneet saamistaan kehuista. ”Oli hienoa saada kokeilla uutta kannustavaa työkalua omassa työyhteisössä kevään ajan. Ilahduttamista ei työyhteisöissä ole koskaan liikaa”, toteaa Mannila. Suominen ja Koukkari-Anttonen kiittävät Boost-palvelun anonymiteettia ja sitä, että palvelu toimii isossa työyhteisössä sujuvasti. ”Toivomme, että olemme voineet tämän avulla antaa kollegoille hyvää mieltä ja sitä kautta jaksamista arjen keskellä”, sanoo Koukkari-Anttonen. Valmiiden boostien lisäksi olisi kiva saada mukaan avoin boosti, jonka jokainen voisi itse laatia ja kohdentaa suoraan haluamalleen henkilölle”, ehdottaa Suominen. 

Avoin Boosti on nyt kehitysputkessa. Kiitos Gradialle hyvästä vinkistä 🙂 

Lue lisää Boostista nettisivultamme tai varaa suoraan aika, niin laitetaan Boost pystyyn myös teidän organisaatioon.