Henkilöstökysely kertoo myös miksi ihmiset vaihtavat työpaikkaa

28.11.2022

Written By

Karoliina Jarenko

Monilla aloilla kärsitään työvoimapulasta ja hyvistä työntekijöistä halutaan pitää kiinni kaikin voimin. Tieto siitä, mikä saa ihmiset lähtemään työpaikalta, on työnantajalle kullanarvoinen. Oletko tiennyt, että teidän organisaation henkilöstökyselyistä voi saada irti tiedon siitä, miksi ihmiset vaihtavat työpaikkaa?

Kilpailu hyvistä työntekijöistä on kovempaa kuin koskaan. Työpaikan vaihtaminen on kulttuurisesti hyväksyttyä ja nähdään myönteisessä valossa. Ihmiset pohtivat, minkälaista elämää haluavat elää, ja etsivät tavoitteitaan tukevaa työtä. Sanotaan, että hyvät osaajat pääsevät lähestulkoon sanelemaan työsuhteidensa ehtoja.

Työnantajat tuntevat tämän liikkeen nahoissaan. Monilla aloilla kasvun suurimpana esteenä pidetään hyvän työvoiman saatavuuden haasteita. Vaihtuvuus tuntuu myös suoraan kassassa: työntekijän vaihtuminen maksaa keskimäärin 10 kuukauden palkan. 

Työnantajat haluavat tietää, mikä saa ihmiset lähtemään ja voiko vaihtuvuutta pienentää. Henkilöstökyselyt voivat valottaa henkilöstön vaihtuvuuden syitä ja auttaa työntekijöiden sitouttamisessa.

”Henkilöstökyselyt ovat hyödyntämätön datapankki vaihtuvuuden syiden löytämiseen.”

”Henkilöstökyselyt ovat hyödyntämätön datapankki vaihtuvuuden syiden löytämiseen.”

Vastaamattomuus voi signaloida lähtöaikeista

Useissa tapauksissa henkilöstökyselyyn vastaamattomuus lisää todennäköisyyttä sille, että työntekijä tulee vaihtamaan työpaikkaa. Usein jos ihminen ei ole sitoutunut työpaikkaansa, hän ei jaksa nähdä vaivaa työpaikan henkilöstökyselyihin vastaamiseen. Jos analyysin perusteella tiedetään tällainen yhteys, on mahdollista yrittää puuttua asiaan.

Esimerkki: Analyysin perusteella organisaatiossa niiden, jotka eivät vastaa henkilöstökyselyyn, todennäköisyys lähteä organisaatiosta on 5-kertainen kyselyyn vastanneiden nähden. Kyselyyn vastaamattomiin henkilöihin päätetään käyttää kohdennettua viestintää, jonka tarkoitus on avata vuoropuhelua ja sitouttaa työntekijöitä.


Syyt lähdön taustalla

Henkilöstökyselyjä analysoimalla voidaan tehdä johtopäätöksiä työntekijöiden poistumisten syistä. Kun tutkitaan organisaatiosta poistuneiden henkilöiden aiemmin antamia henkilöstökyselyvastauksia, voidaan analysoida, nouseeko aineistosta esille syitä, miksi henkilöt ovat mahdollisesti halunneet vaihtaa työpaikkaa. Analyysi tehdään tutkimalla, miten tulokset sekä kommentit eroavat poistuneiden ja nykyisen henkilöstön välillä. 

Esimerkki: Organisaatiosta lähteneitä yhdistää sen johtamisen kritisointi. Organisaation johtamista päätetään tarkastella tarkemmin ja panostaa sen kehittämiseen.


Miten asiaan voi tulevaisuudessa vaikuttaa?

Analyysin perusteella on mahdollista ennakoida ja sitouttaa työntekijöitä organisaatioon. Viestintää voidaan kohdentaa juuri heihin, jotka ovat analyysin perusteella niin sanottua riskiryhmää, eli mahdollisesti lähtöä organisaatiosta suunnittelevia. Ihmisen mieli toimii niin, että jos hänet saakin vastaamaan henkilöstökyselyyn esimerkiksi kohdennetun viestinnän avulla, se on aina psykologinen sitoumus. Tällöin työntekijä kontribuoi työpaikan rakentamiseksi ja ottaa ehkä yhden pienen askeleen taaksepäin työpaikan vaihtoprosessissaan. Luonnollisesti on myös hyvä puuttua ihmisten esiin nostamiin epäkohtiin, jotta halukkuus pysyä talossa kasvaa. Myös jo organisaation jättäneiden poistumisten syiden analysointi on erittäin arvokasta ja voi tuoda esiin kehityskohteita, joihin pureutumalla voidaan luoda organisaatiosta parempi ja pitokykyisempi työpaikka.

Me Vibemetricsillä voimme etsiä syitä Sinun organisaatiosi vaihtuvuuden taustalla henkilöstökyselyjä analysoimalla. Tieto mahdollistaa tarttumisen – mutta muista tarttua.

Monilla aloilla kärsitään työvoimapulasta ja hyvistä työntekijöistä halutaan pitää kiinni kaikin voimin. Tieto siitä, mikä saa ihmiset lähtemään työpaikalta, on työnantajalle kullanarvoinen. Oletko tiennyt, että teidän organisaation henkilöstökyselyistä voi saada irti tiedon siitä, miksi ihmiset vaihtavat työpaikkaa?

Henkilöstökysely kertoo myös miksi ihmiset vaihtavat työpaikkaa

28.11.2022

Written By

Karoliina Jarenko

Kilpailu hyvistä työntekijöistä on kovempaa kuin koskaan. Työpaikan vaihtaminen on kulttuurisesti hyväksyttyä ja nähdään myönteisessä valossa. Ihmiset pohtivat, minkälaista elämää haluavat elää, ja etsivät tavoitteitaan tukevaa työtä. Sanotaan, että hyvät osaajat pääsevät lähestulkoon sanelemaan työsuhteidensa ehtoja.

Työnantajat tuntevat tämän liikkeen nahoissaan. Monilla aloilla kasvun suurimpana esteenä pidetään hyvän työvoiman saatavuuden haasteita. Vaihtuvuus tuntuu myös suoraan kassassa: työntekijän vaihtuminen maksaa keskimäärin 10 kuukauden palkan. 

Työnantajat haluavat tietää, mikä saa ihmiset lähtemään ja voiko vaihtuvuutta pienentää. Henkilöstökyselyt voivat valottaa henkilöstön vaihtuvuuden syitä ja auttaa työntekijöiden sitouttamisessa.

”Henkilöstökyselyt ovat hyödyntämätön datapankki vaihtuvuuden syiden löytämiseen.”

Vastaamattomuus voi signaloida lähtöaikeista

Useissa tapauksissa henkilöstökyselyyn vastaamattomuus lisää todennäköisyyttä sille, että työntekijä tulee vaihtamaan työpaikkaa. Usein jos ihminen ei ole sitoutunut työpaikkaansa, hän ei jaksa nähdä vaivaa työpaikan henkilöstökyselyihin vastaamiseen. Jos analyysin perusteella tiedetään tällainen yhteys, on mahdollista yrittää puuttua asiaan.

Esimerkki: Analyysin perusteella organisaatiossa niiden, jotka eivät vastaa henkilöstökyselyyn, todennäköisyys lähteä organisaatiosta on 5-kertainen kyselyyn vastanneiden nähden. Kyselyyn vastaamattomiin henkilöihin päätetään käyttää kohdennettua viestintää, jonka tarkoitus on avata vuoropuhelua ja sitouttaa työntekijöitä.


Syyt lähdön taustalla

Henkilöstökyselyjä analysoimalla voidaan tehdä johtopäätöksiä työntekijöiden poistumisten syistä. Kun tutkitaan organisaatiosta poistuneiden henkilöiden aiemmin antamia henkilöstökyselyvastauksia, voidaan analysoida, nouseeko aineistosta esille syitä, miksi henkilöt ovat mahdollisesti halunneet vaihtaa työpaikkaa. Analyysi tehdään tutkimalla, miten tulokset sekä kommentit eroavat poistuneiden ja nykyisen henkilöstön välillä. 

Esimerkki: Organisaatiosta lähteneitä yhdistää sen johtamisen kritisointi. Organisaation johtamista päätetään tarkastella tarkemmin ja panostaa sen kehittämiseen.


Miten asiaan voi tulevaisuudessa vaikuttaa?

Analyysin perusteella on mahdollista ennakoida ja sitouttaa työntekijöitä organisaatioon. Viestintää voidaan kohdentaa juuri heihin, jotka ovat analyysin perusteella niin sanottua riskiryhmää, eli mahdollisesti lähtöä organisaatiosta suunnittelevia. Ihmisen mieli toimii niin, että jos hänet saakin vastaamaan henkilöstökyselyyn esimerkiksi kohdennetun viestinnän avulla, se on aina psykologinen sitoumus. Tällöin työntekijä kontribuoi työpaikan rakentamiseksi ja ottaa ehkä yhden pienen askeleen taaksepäin työpaikan vaihtoprosessissaan. Luonnollisesti on myös hyvä puuttua ihmisten esiin nostamiin epäkohtiin, jotta halukkuus pysyä talossa kasvaa. Myös jo organisaation jättäneiden poistumisten syiden analysointi on erittäin arvokasta ja voi tuoda esiin kehityskohteita, joihin pureutumalla voidaan luoda organisaatiosta parempi ja pitokykyisempi työpaikka.

Me Vibemetricsillä voimme etsiä syitä Sinun organisaatiosi vaihtuvuuden taustalla henkilöstökyselyjä analysoimalla. Tieto mahdollistaa tarttumisen – mutta muista tarttua.