Milloin käyttää valmista työntekijäkokemuskyselyä ja milloin luoda oma kysely?

6.11.2023

Written by

Karoliina Jarenko

Kun yritys haluaa arvioida työntekijöidensä kokemuksia ja tyytyväisyyttä, on tärkeää valita oikea kyselymenetelmä. Milloin tarttua valmiiseen markkinoilla olevaan pakettiin ja milloin rakentaa oma? Tässä muutamia syitä kummankin ratkaisun puolesta.

Valmis työntekijäkokemuskysely – nopea ja kätevä vaihtoehto


  1. Aikarajoitukset: Kun aikaa on vähän ja tarvitaan nopeaa kyselyprosessia, valmis kysely voi olla paras vaihtoehto. Voit ottaa valmiin mallin käyttöön ilman suurta kyselysuunnittelun vaivaa.


  2. Rajalliset resurssit: Pienet yritykset tai organisaatiot, joilla on rajalliset resurssit kyselyjen suunnitteluun, voivat hyötyä valmiista kyselyistä, jotka ovat jo testattuja ja tehokkaita.


  3. Alan parhaat käytännöt: Valmiit kyselyt sisältävät yleensä standardoituja kysymyksiä ja alan parhaita käytäntöjä, joten voit hyödyntää näitä käytännön tietoa.

  4. Vertailutiedot: Valmiin kyselyn avulla voit vertailla tuloksia muiden saman alan yritysten kanssa ja arvioida, miten organisaatiosi suoriutuu suhteessa muihin.

  5. Asiantuntijaosaamisen puute: Jos organisaatiosi ei ole kokenut kyselyiden suunnittelussa ja analysoinnissa, valmis kysely voi tarjota vankan perustan työntekijäkokemusten arviointiin.

"Usein paras vaihtoehto voi olla hybridilähestymistapa, jossa valmis kysely toimii perustana ja siihen lisätään räätälöityjä kysymyksiä"

"Usein paras vaihtoehto voi olla hybridilähestymistapa, jossa valmis kysely toimii perustana ja siihen lisätään räätälöityjä kysymyksiä"

"Usein paras vaihtoehto voi olla hybridilähestymistapa, jossa valmis kysely toimii perustana ja siihen lisätään räätälöityjä kysymyksiä"

Räätälöity työntekijäkokemuskysely – juuri teidän tarpeitanne vastaava


  1. Organisaationne yksilöllisyys: Yrityksellänne on erityisiä arvoja tai ainutlaatuisia kulttuurin piirteitä, jotka eivät ole läsnä valmiissa kyselyissä. Räätälöity kysely mahdollistaa niiden esillä pitämisen myös henkilöstökyselyssä.

  2. Vahvuuksien varmistaminen: Yrityksellänne on työnantajabrändiin, työntekijäkokemukseen ja palvelun/tuotannon laatuun liittyviä vahvuuksia, joiden toteutumista haluatte seurata ja varmistaa, että pysyvät jatkossakin vahvuuksina. Teille räätälöity kysely mahdollistaa tällaisten asioiden nostamisen mukaan kysymyksiin.


  3. Vahvuuksien kehittäminen: Räätälöity kysely mahdollistaa sellaisten kysymysten luomisen, jotka vastaavat organisaationne erityistarpeita ja haasteita. Räätälöityjen kysymysten kautta voidaan seurata käynnissä olevien kehityshankkeiden vaikuttavuutta ja heikkouksiksi tunnistettujen asioiden kehittymistä paremmiksi.


  4. Luottamuksellisuus ja innostus: Joissain tilanteissa työntekijät voivat tuntea enemmän luottamusta ja innostusta oman organisaation kyselyä kohtaan. 


  5. Jatkuva parantaminen: Pitkäaikaista työntekijöiden osallistumista ja jatkuvaa kehitystä varten räätälöity kysely voidaan mukauttaa ajan mittaan vastaamaan muuttuvia organisaation tarpeita.


Yhteenvetona, usein paras vaihtoehto voi olla hybridilähestymistapa, jossa valmis kysely toimii perustana ja siihen lisätään räätälöityjä kysymyksiä. Tällä tavoin voit yhdistää valmiin mallin tehokkuuden ja tarpeen kerätä yksilöllistä tietoa työntekijöiden kokemuksista. Lopullinen päätös riippuu organisaation tavoitteista, resursseista ja työvoiman erityispiirteistä.