Arvojen merkitys ja työstäminen – case Fennia

12.12.2022

Written By

Vilma Tukia

Arvot ovat yrityskulttuurin sydän ja ne ovat olemassa ihmisiä varten. Kun omat arvot ja yrityksen arvot kohtaavat, luo se tunnesiteen toimintaan ja merkityksellisyyttä työhön. Fennialla toteutettiin tänä syksynä arvokeskustelu, jossa työntekijät pääsivät kertomaan heille merkityksellisistä arvoista. Lopputuloksena julkistetaan Fennian uudet arvot.

McKinseyn tutkimuksen mukaan koronapandemian myötä työntekijöiden tarpeet ja toiveet työntekijäkokemukselle ovat muuttuneet. Ihmiset odottavat entistä enemmän kokevansa merkityksellisyyttä työssään, ja että heidän omat päämääränsä elämässä ja työnantajan “purpose” ovat yhteneväiset. Työntekijät haluavat kokea pystyvänsä vaikuttamaan ja haluavat tulla nähdyiksi merkittävinä kontribuoijina organisaatioissaan. 

Merkityksellisyyden kokemukseen liittyvät vahvasti arvot. Arvot määrittelevät arjen tekoja ja arvojen toteutuminen koetaan arjen tilanteissa. Työntekijät, jotka kokevat organisaationsa arvojen olevan yhteneväiset omien arvojensa kanssa, jäävät todennäköisemmin organisaatioon. Arvoristiriidat työssä aiheuttavat herkästi negatiivisia tunteita ja stressiä sekä vaikeuttavat suoriutumista. 

Moni tunnustaa arvojen tärkeän merkityksen, mutta kuten Forbesin Brent Gleeson kirjoittaa, arvojen syvä juurruttaminen organisaation kulttuuriin on “aivan toinen asia”. Arvojen tulee olla organisaatiokulttuurin perusta – mutta jotta näin olisi, työntekijöiden on tunnettava henkilökohtaista yhteyttä arvoihin.

 

Fennia otti arvotyön lähtökohdaksi arvoyhdenmukaisuuden

Kun Fenniassa lähdettiin tekemään strategiapäivitystä, nähtiin samalla luontevana tarkastella yhtiön arvopohjaa, josta kaikkeen ponnistetaan. Haluttiin tutkia, olivatko yhtiön sen hetkiset arvot ja toiminnan kulmakivet ajan tasalla. Arvojen kanssa työskentely aloitettiin ruohonjuuritasolta, sillä haluttiin kysyä ensin, mitä henkilöstö ajattelee Fennian olemassa olevista arvoista, sekä kysyä työntekijöiltä heille henkilökohtaisesti merkityksellisistä arvoista.

”Vibemetrics mahdollisti, että ihminen pystyi kertomaan, mitä itse ajattelee ja mikä on hänelle tärkeää. Tämä oli tärkeä lähtökohta arvokeskustelulle – että jokainen pystyi alussa miettimään rauhassa sopivana hetkenä kantansa, ennen kuin mentiin suurempaan kontekstiin,”

”Vibemetrics mahdollisti, että ihminen pystyi kertomaan, mitä itse ajattelee ja mikä on hänelle tärkeää. Tämä oli tärkeä lähtökohta arvokeskustelulle – että jokainen pystyi alussa miettimään rauhassa sopivana hetkenä kantansa, ennen kuin mentiin suurempaan kontekstiin,”

”Vibemetrics mahdollisti, että ihminen pystyi kertomaan, mitä itse ajattelee ja mikä on hänelle tärkeää. Tämä oli tärkeä lähtökohta arvokeskustelulle – että jokainen pystyi alussa miettimään rauhassa sopivana hetkenä kantansa, ennen kuin mentiin suurempaan kontekstiin,”

kertoo Fennian HR-tiimin vetäjä Marianna Rantala.

Arvodialogin lopputulemat, eli mitkä asiat olivat fennialaisille tärkeitä, käytiin yhteisessä tilaisuudessa läpi. Keynote-puhuja viritteli ihmisten mieliä uudelleen arvoteemaan ja improvisaatioteatteri Kolina oli värittämässä arvotarinaa sekä tuomassa teemaan liittyen tunnereaktioita, hauskuutta ja keveyttä. Fennialaisille annettiin mahdollisuus puhua arvoista keskenään livenä ja äänestää top-arvoista – mitkä arvot resonoivat vielä siinä hetkessä kaikkein vahvimmin. Arvoja käsiteltiin ja niitä pureksittiin hyvin monenlaisista näkökulmista.

Tilaisuuden jälkeen arvojen työstäminen jatkui ja Fennian uudet arvot julkistetaan pian. Fennian henkilöstöjohtaja Anu Nurro näkee arvojen arkeen viemisen ja arvotyöskentelyn jatkon lupaavana:

”Arvoista tulee ohjenuora, aidosti meidän tapa toimia. Ensi vuoden aikana meidän on tarkoitus viedä arvot suorituksen johtamisen ja osaamisen johtamisen prosesseihin, rekrytointeihin ja työnantajakuvaan sekä meidän sisäisiin keskusteluihin, esimerkiksi talentti-asioihin. Meillä on hirveän hyvä mahdollisuus tehdä arvoista aidosti eläviä.”

Kun arvot on päästy viemään organisaation arkeen ja prosesseihin, tarkoituksena on mitata Vibemetricsin avulla työntekijöiden kokemusta siitä, miten arvot ovat uineet yhtiön tapoihin ja omiin tapoihin. 

Arvodialogin myötä arvot tulevat yleensä työntekijöille hyvin tutuiksi: aiemmasta blogistamme voit lukea, kuinka HUSin arvodialogin jälkeen 93 % organisaation henkilöstöstä tunsi HUSin arvot.

Arvot ohjaavat kaikkea toimintaa organisaatiossa ja arvoyhdenmukaisuus on todella tärkeä kriteeri hyvän työpaikan luomisessa. Ihmiset sitoutuvat työpaikkaansa, kun kokevat arvojen olevan yhdenmukaisia omiensa kanssa. Arvojen huolellisella integroinnilla strategiaan, missioon ja tavoitteisiin näyttää olevan lisäksi suora vaikutus tulokseen.

Vibemetricsin Arvokeskustelun avulla parannat organisaatiosi arvo-ohjautuvuutta niin, että lopputuloksena syntyvät arvot ovat työntekijöille aidosti merkityksellisiä ja organisaatiosi tavoitteita tukevia.


Jutun kuvassa Fennian Ihmiset ja kulttuuri – yksikkö.